February 04, 2005
  City Simul 2005
Fun Chess!
2004 Co-City Champion, Gary Pylant, played six players with  G/100.  The players were Curt Jones, John Bunch, Jon Van Doren, Tony Maneclang, Philip Maclin, and Mark Jackson. 

Here are the results:

Pylant - Jones  0:1
Pylant - Bunch  0:1
Pylant - Van Doren  1:0
Maclin- Pylant  1:0
Pylant - Maneclang  1/2-1/2
Jackson - Pylant  0:1

Gary Pylant(1804) - Curt Jones (2417)   City Simul 2005,  February 04, 2005 
Queen's pawn: Torre attack

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 h6 4. Bh4 c5 5. e3 Qb6 6. b3 Ne4 7. Be2 cxd4 8.
exd4 Bb4+ 9. Kf1 Nc6 10. a3 Be7 11. Bxe7 Nxe7 12. c4 d6 13. Bd3 Nf6 14. Nbd2
Bd7 15. h3 Nc6 16. Ne4 Nxd4 17. Nxf6+ gxf6 18. b4 Ke7 19. Nd2 Rhg8 20. Ne4
Bc6 21. c5 dxc5 22. bxc5 Qb2 23. Ng3 Rxg3 24. Rb1 Bxg2+ 25. Kg1 Bxh3+ 0:1

Gary Pylant(1804) - John Bunch(1895)   City Simul 2005,  February 04, 2005 
French: exchange variation

1. d4 e6 2. e4 d5 3. exd5 exd5 4. Bd3 Nc6 5. Nf3 Bg4 6. c3 Bd6 7. O-O Nge7
8. Re1 O-O 9. Bxh7+ Kh8 10. Bc2 f5 11. Bg5 Qe8 12. Bxe7 Nxe7 13. Nbd2 Qh5
14. h3 Bxh3 15. gxh3 Qxh3 16. Re6 Rf6 17. Qe2 Rh6 18. Rxh6+ gxh6 19. Nf1
Rg8+ 20. Ng3 Bxg3 O:1

Philip Maclin(1400) - Gary Pylant(1804)    City Simul 2005,  February 04, 2005 
English opening: Agincourt variation

1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 Nf6 4. Nc3 Be7 5. d4 O-O 6. Qc2 c5 7. Be2 Nc6 8. a3
b6 9. O-O Bb7 10. cxd5 exd5 11. Re1 Rc8 12. b3 cxd4 13. Nxd4 Nxd4 14. exd4
Qc7 15. Bb2 Bd6 16. g3 a6 17. Rac1 Ne4 18. Qd1 Nxc3 19. Rxc3 Qd8 20. Qd2
Rxc3 21. Qxc3 Qd7 22. Bf3 b5 23. Qe3 Qf5 24. Qe2 Bc8 25. Rc1 Bd7 26. Bg2 Re8
27. Qf3 Qxf3 28. Bxf3 b4 29. axb4 Bxb4 30. Bxd5 Bh3 31. Bg2 Bd7 32. Bc6 Bxc6
33. Rxc6 a5 34. Bc3 Rb8 35. Rc4 Kf8 36. Bxb4+ axb4 37. Kg2 Ke7 38. Kf3 Ke6
39. Ke4 f5+ 40. Kd3 Rb7 41. Rc5 Ra7 42. f4 Ra2 43. h4 Rg2 44. Re5+ Kf6 45.
Re3 h6 46. Kc4 g5 47. hxg5+ hxg5 48. fxg5+ Kxg5 49. d5 Kg4 50. d6 Rc2+ 51.
Kd4 Rc8 52. d7 Rd8 53. Re7 Kxg3 54. Ke5 f4 55. Rg7+ Kf3 56. Rf7 Ke3 57. Ke6
f3 58. Ke7 Rb8 59. d8=Q Rxd8 60. Kxd8 f2 61. Kd7 Ke2 62. Kc6 f1=Q 63. Rxf1
Kxf1 64. Kc5 1:0

Gary Pylant(1804) - Tony Maneclang(1586)    City Simul 2005,  February 04, 2005 
Torre Attack

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 Be7 4. Nbd2 d5 5. e3 O-O 6. Bd3 Nbd7 7. O-O Re8
8. Ne5 c5 9. c3 c4 10. Bc2 Nxe5 11. dxe5 Nd7 12. Bxe7 Qxe7 13. f4 f6 14.
exf6 gxf6 15. Qh5 f5 16. Nf3 Nf6 17. Qh3 Ng4 18. Ne5 Nxe5 19. fxe5 Kh8 20.
Rf4 Rg8 21. Rh4 Rg7 22. Rf1 Bd7 23. Rh6 Rag8 24. Rf2 Rg5 25. g3 R8g7 26. Rf4
R7g6 27. Rfh4 Rxh6 28. Rxh6 Qg7 29. Qh4 Qe7 30. Rxh7+ Qxh7 31. Qxg5 Qg7 32.
Qd8+ Kh7 33. Qh4+ Kg8 1/2-1/2


Games