Games 2000

Pavao-Martin  Mid-South Open November 24, 2000
C41: Philador Defence

1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 4. Nxd4 g6 5. Nc3 Bg7 6. Bc4 c6 7. O-O Ne7 8. Bf4
d5 9. exd5 cxd5 10. Bb5+ Nbc6 11. Bg5 O-O 12. Bxc6 bxc6 13. Nxc6 Qd7 14. Nxe7+
Kh8 15. Nexd5 Bb7 16. Bf6 Qf5 17. Bxg7+ Kxg7 18. Qd4+ f6 19. Rfe1 Rad8 20. Qxa7
Rd7 21. Re7+ Rxe7 22. Nxe7 Qd7 23. Re1 Rf7 24. Qe3 Rxe7 25. Qxe7+ 1-0

Weaver-Sansom  Mid-South Open November 24, 2000
A13: English Opening

1. c4 e6 2. g3 d5 3. e3 Nf6 4. b3 c5 5. Bg2 Be7 6. Ne2 O-O 7. O-O Qc7 8. cxd5
exd5 9. Bb2 Be6 10. Na3 Nc6 11. Rc1 b6 12. Nb5 Qd7 13. Nf4 a6 14. Nxe6 fxe6 15.
Nc3 Rac8 16. d3 e5 17. Ne2 d4 18. e4 Nb4 19. a3 Nc6 20. f4 Ng4 21. Bh3 Rf6 22.
Nxd4 Rg6 23. Nxc6 Rcxc6 24. Bxg4 Rxg4 25. f5 Rg5 26. Qf3 h5 27. Bxe5 Bf6 28.
Bxf6 Rxf6 29. Qe3 Rg4 30. h3 1-0

Saurage-Pavao  Mid-South Open November 17, 2000
D21: Queen's Gamibit Accepted

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 e6 4. Qa4+ Nc6 5. Qxc4 Nf6 6. Bg5 Be7 7. Nc3 O-O 8.
e3 Bb4 9. Bd3 Qd5 10. Bxf6 Qxc4 11. Bxc4 Bxc3+ 12. bxc3 gxf6 13. O-O Kh8 14. g3
Ne7 15. Rfc1 b6 16. Bf1 e5 17. dxe5 Bg4 18. exf6 Bxf3 19. fxe7 Rfe8 20. Bg2
Bxg2 21. Kxg2 Rxe7 22. Rd1 Re5 23. Rd7 Rc5 24. Rxf7 Rd8 25. Rc1 Rd2 26. a4 Ra2
27. Rf4 Ra5 28. Rd1 R2xa4 29. Rxa4 Rxa4 30. Rd8+ Kg7 31. Rd7+ Kg6 32. Rxc7 b5
33. e4 a6 34. e5 Rc4 35. Rxc4 bxc4 36. Kf1 Kf5 37. f4 1-0

Pylant-Sims  Mid-South Open November 17, 2000
A25: English Opening

1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. g3 Nc6 4. Bg2 Be7 5. e3 d6 6. Nge2 O-O 7. d4 exd4 8.
exd4 Re8 9. O-O Rb8 10. b3 Bf5 11. a3 Qd7 12. Bb2 Bg4 13. b4 Bf8 14. Qd2 a6 15.
Nf4 Bf5 16. Rfe1 h6 17. Nfd5 Nxd5 18. Nxd5 Ne7 19. Ne3 Bg6 20. Rad1 Bh5 21. Rc1
f5 22. f4 Kh7 23. d5 Ng8 24. Nc2 Be7 25. Nd4 Bf6 26. Rxe8 Bxd4+ 27. Bxd4 Rxe8
28. Re1 1/2-1/2

Weaver-Martin  Mid-South Open November 17, 2000
B28: Sicilian Defence: O'Kelley

1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Be3 d6 6. Bc4 e6 7. a3 Nf6 8. Nc3
Be7 9. Nxc6 bxc6 10. Be2 Nd7 11. f4 d5 12. e5 c5 13. Na2 Bb7 14. O-O Rc8 15. c4
d4 16. Bf2 O-O 17. Nc1 f6 18. Nd3 fxe5 19. Bf3 e4 20. Bg4 exd3 21. Bxe6+ Kh8
22. Bg3 Rc6 23. Bxd7 Qxd7 24. Qxd3 Re6 25. Rfe1 Rxe1+ 26. Rxe1 Qc6 27. Re2 Bd6
28. Qd2 Qc7 29. Rf2 Re8 30. b4 Qe7 31. f5 cxb4 32. Bxd6 Qe1+ 33. Qxe1 Rxe1+ 34.
Rf1 Rxf1+ 35. Kxf1 b3 0-1

Sansom-Pylant  Mid-South Open November 10, 2000
A57: Benko Gamibit

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. b6 Qxb6 6. Nc3 d6 7. e4 g6 8. Nf3
Nbd7 9. Be2 Bg7 10. O-O O-O 11. Nd2 Qc7 12. Nc4 Nb6 13. Bf4 Nxc4 14. Bxc4 Nd7
15. Qd2 Nb6 16. Be2 Re8 17. Bh6 Bh8 18. h4 Ra7 19. h5 e5 20. hxg6 hxg6 21. Qg5
Qe7 22. Qxe7 Raxe7 23. Be3 Nd7 24. Rab1 f5 25. f3 f4 26. Bd2 Nf6 27. b4 cxb4
28. Rxb4 Nd7 29. Na4 Bf6 30. Nb6 Nc5 31. Nxc8 Rxc8 32. Rb6 Rd7 33. Rc1 Bd8 34.
Rxa6 Rb8 35. Ra3 Rb2 36. Rd1 Bb6 37. Ra8+ Kg7 38. Kf1 Kf6 39. g3 g5 40. gxf4
gxf4 41. Bc3 Rc2 42. Rb8 Ba7 43. Bxe5+ dxe5 44. Rf8+ Ke7 45. Rf5 Kd6 46. Rf6+
Ke7 47. Rf5 Rd6 48. Rxe5+ Kd7 49. Rf5 Rxa2 50. Rxf4 Rg6 51. Bb5+ Kd6 52. Bc6
Nxe4 53. Rg4 Ng3+ 54. Rxg3 Rxg3 55. f4 Rg1# 0-1

Mah-Sims  Mid-South Open November 10, 2000
C56: Scotch Gamibit

1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d4 Nc6 4. Nf3 exd4 5. e5 d5 6. Bb5 Ne4 7. O-O Bc5 8.
Nxd4 Bd7 9. Nb3 Be6 10. Nc3 Nxc3 11. bxc3 Qe7 12. Nd4 Bxd4 13. cxd4 O-O 14. f4
Bf5 15. Bxc6 bxc6 16. g4 Be4 17. c3 c5 18. Ba3 Qh4 19. Bxc5 Rfb8 20. Qe2 Rb2
0-1

Mah-Sims  Mid-South Open November 10, 2000
C56: Scotch Gamibit

1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 4. Nf3 g6 5. Bc4 Bg4 6. O-O Bg7 7. e5 dxe5 8. dxe5
Qxd1 9. Rxd1 Bxf3 10. exf6 Bxd1 11. fxg7 Rg8 12. Bh6 Bxc2 13. Re1 b5 14. Bxb5
cxb5 15. Nd5 Na6 16. Rxe7+ Kd8 17. Rxf7 Rc8 18. Rf8+ Kd7 19. Rxg8 Rxg8 20. Nf6+
Kc7 21. Nxg8 Bf5 22. Nf6 Be6 23. g8=Q Bxg8 24. Nxg8 Nb4 25. a3 Nc2 26. Bd2 Kd6
27. Nf6 Kc5 28. Bc3 Kc4 29. Nxh7 Nxa3 30. g4 Nc2 31. h4 b4 32. Bf6 a5 33. h5
gxh5 34. gxh5 a4 35. Ng5 a3 36. bxa3 b3 37. Nf3 Nxa3 38. Nd2+ Kb4 39. Nxb3 Nb5
40. h6 Nd6 41. h7 Nf7 42. Nd2 Kc5 43. h8=Q Nxh8 44. Bxh8 1-0

Pavao-Spires  Mid-South Open November 10, 2000
B08: Pirc Defence

1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 4. Nf3 g6 5. Bc4 Bg4 6. O-O Bg7 7. e5 dxe5 8. dxe5
Qxd1 9. Rxd1 Bxf3 10. exf6 Bxd1 11. fxg7 Rg8 12. Bh6 Bxc2 13. Re1 b5 14. Bxb5
cxb5 15. Nd5 Na6 16. Rxe7+ Kd8 17. Rxf7 Rc8 18. Rf8+ Kd7 19. Rxg8 Rxg8 20. Nf6+
Kc7 21. Nxg8 Bf5 22. Nf6 Be6 23. g8=Q Bxg8 24. Nxg8 Nb4 25. a3 Nc2 26. Bd2 Kd6
27. Nf6 Kc5 28. Bc3 Kc4 29. Nxh7 Nxa3 30. g4 Nc2 31. h4 b4 32. Bf6 a5 33. h5
gxh5 34. gxh5 a4 35. Ng5 a3 36. bxa3 b3 37. Nf3 Nxa3 38. Nd2+ Kb4 39. Nxb3 Nb5
40. h6 Nd6 41. h7 Nf7 42. Nd2 Kc5 43. h8=Q Nxh8 44. Bxh8 1-0

Martin-Hobbs  Mid-South Open November 10, 2000
B08: Pirc Defence

1. e4 d6 2. d4 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bc4 e5 5. d5 Na5 6. Be2 b6 7. Bg5 g6 8. Nf3
Bg7 9. O-O O-O 10. Qd2 Bg4 11. h3 Bd7 12. Ne1 Qc8 13. Kh2 a6 14. f4 Nh5 15.
Bxh5 gxh5 16. fxe5 Nc4 17. Qe2 Nxe5 18. Qxh5 Be8 19. Bf6 h6 20. Bxg7 Kxg7 21.
Nd3 f6 22. Qe2 Qd7 23. Nxe5 dxe5 24. Rf2 Qf7 25. Raf1 Qg6 26. Rf3 Rd8 27. Rg3
Qxg3+ 28. Kxg3 Kh8 29. Kh2 b5 30. b4 Rd7 31. Qe3 Kh7 32. Qc5 Rdf7 33. g4 Bd7
34. Rg1 Rg8 35. Qf2 Rg6 36. Nb1 c6 37. dxc6 Bxc6 38. Nd2 Bd7 39. c4 bxc4 40.
Nxc4 Bc6 41. Nd6 Rd7 42. Rd1 Bxe4 43. Nxe4 Rxd1 44. Nxf6+ Kh8 45. Qf5 Rxf6 46.
Qxf6+ Kg8 47. Qxe5 Rd2+ 48. Kg3 Rd7 49. Qe6+ Rf7 50. Qxa6 Re7 51. Qc4+ Kf8 52.
a4 Rd7 53. b5 Ke8 54. a5 Kd8 55. b6 Re7 56. Qc5 Rd7 57. Qc6 Rd3+ 58. Kh4 Ra3
59. b7 Rb3 60. a6 Rc3 61. Qxc3 Ke7 62. b8=Q Ke6 63. Qce5+ Kd7 64. Qbc7# 1-0

Weaver-Golunka  Mid-South Open November 10, 2000
A05: English Opening

1. c4 b6 2. Nf3 Bb7 3. g3 e6 4. Bg2 Nf6 5. O-O Be7 6. b3 O-O 7. Nc3 d6 8. Bb2
Nbd7 9. a4 a5 10. Rc1 Nb8 11. d4 Na6 12. Re1 Ne4 13. d5 Nxc3 14. Bxc3 Nb4 15.
Qd2 e5 16. Bxb4 axb4 17. Qxb4 f5 18. e3 g5 19. Re2 g4 20. Nd2 Bg5 21. f4 gxf3
22. Nxf3 Bh6 23. Rf1 f4 24. exf4 exf4 25. Qe1 Kh8 26. Re6 Re8 27. Nd4 fxg3 28.
hxg3 Bg7 29. Rxe8+ Qxe8 30. Ne6 Qd7 31. Qf2 Qe7 32. Be4 Rg8 33. Bxh7 Kxh7 34.
Qf5+ Kh8 35. Qh5+ Bh6 36. Qxh6+ Qh7 37. Qf6+ Rg7 38. Nxg7 Qxg7 39. Qf8+ 1-0

Pylant-Weaver  Mid-South Open November 03, 2000
C41: Philador Defence

1. e4 e5 2. d4 d6 3. Nf3 Bg4 4. dxe5 Bxf3 5. Qxf3 dxe5 6. Bc4 Nf6 7. O-O Nc6 8.
c3 Bd6 9. Rd1 h6 10. Na3 a6 11. Nc2 b5 12. Bd3 Qe7 13. Ne3 Qf8 14. Nf5 Rd8 15.
Be3 Ne7 16. Nxd6+ cxd6 17. a4 Rb8 18. axb5 axb5 19. Qe2 Kd8 20. f3 Qe8 21. Ra5
Nc8 22. Bxb5 Qe7 23. Rda1 Nd7 24. Ba7 Rb7 25. Bc6 Rc7 26. Bxd7 Rxd7 27. Be3 Rf8
28. Ra8 f5 29. Bb6+ 1-0

Sims-Young  Mid-South Open November 03, 2000
D15: Slav

1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg4 5. Ne5 Be6 6. c5 Nbd7 7. Nf3 Bg4 8. b4 Bxf3
9. exf3 e6 10. f4 Be7 11. Bd3 O-O 12. O-O b6 13. a3 Qc7 14. g4 g6 15. Qe2 Rfd8
16. Kh1 Bf8 17. Rg1 Bg7 18. Bd2 bxc5 19. bxc5 Qb7 20. Rab1 Qc7 21. h4 Rab8 22.
h5 Rxb1 23. Rxb1 Rb8 24. Rg1 Rb2 25. Qe3 Ne8 26. Ne2 Ra2 27. Bc1 Qb7 28. hxg6
hxg6 29. f5 Kf8 30. fxg6 Ndf6 31. g5 Ng8 32. Nf4 Qd7 33. gxf7 Qxf7 34. Ng6+ 1-0

Sims-Minor  Mid-South Class Championship April 28, 2000
A52: Budapest Gamibit

1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. Bf4 Nc6 5. Nf3 Bc5 6. e3 d6 7. exd6 cxd6 8.
a3 a5 9. Nc3 O-O 10. Be2 Re8 11. h3 Nge5 12. O-O Nxf3+ 13. Bxf3 Ne5 14. Be2 Ng6
15. Bh2 Qg5 16. Qd5 Qf6 17. Qf3 Qh4 18. Qh5 Qxh5 19. Bxh5 Be6 20. Be2 Ne5 21.
Nb5 Rec8 22. Rac1 Bd7 23. Nc3 Bc6 24. Rfd1 Rd8 25. Rd2 Re8 26. Rcd1 Re6 27. Nd5
Bxd5 28. Rxd5 b6 29. Rb1 a4 30. Rbd1 f5 31. Bxe5 dxe5 32. Rd8+ Re8
33. Rxe8+ Rxe8 34. Bf3 e4 35. Bh5 g6 36. Be2 Ra8 37. Rd7 Bf8 38. c5 Bxc5 39.
Bc4+ Kh8 40. Bd5 Ra5 41. Rd8+ Kg7 42. Ra8 Rxa8 43. Bxa8 Be7 44. Bc6 Bf6 45.
Bxa4 Bxb2 46. f3 exf3 47. gxf3 Bxa3 48. Kf2 Bc5 49. Ke2 Kf6 50. f4 h6 51. Bb5
g5 52. Kf3 Bd6 53. Bd3 Bc5 54. Bc4 h5 55. fxg5+ Kxg5 56. Bd3 Bd6 57. Bf1 Bh2
58. Kg2 Bd6 59. Bd3 f4 60. e4 Kh4 61. Be2 Be5 62. Bf1 Kg5 63. Kf3 Kf6 64. Be2
Bd6 65. Kg2 h4 66. Kf3 Ke5 67. Bd3 Kd4 68. Bf1 Be5 69. Ba6 Kc5 70. Kg4 b5 71.
Kxh4 f3 72. Bc8 f2 73. Bg4 f1=Q 0-1

Pylant-Bolt  Mid-South Class Championship April 28, 2000
B23: Closed Sicilian

1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 Nc6 4. Nf3 Nf6 5. Bc4 e6 6. d3 Be7 7. O-O a6 8. a4
O-O 9. Qe1 Qc7 10. e5 Nd7 11. exd6 Bxd6 12. g3 Nf6 13. Ne4 Be7 14. Bd2 b6
15. Bc3 Nd5 16. Bd2 Rd8 17. Neg5 h6 18. Ne4 Bb7 19. Qe2 Nf6 20. Bc3 Nd4 21.
Bxd4 cxd4 22. Ne5 Rac8 23. Nxf6+ Bxf6 24. Nf3 b5 25. axb5 axb5 26. Bb3 Bd5
27. Bxd5 Rxd5 28. Ne1 b4 29. Qe4 Ra5 30. Rxa5 Qxa5 31. f5 exf5 32. Rxf5 Qc7
33. Kg2 b3 34. cxb3 Rb8 35. Qf4 Qxf4 36. Rxf4 Rxb3 37. Rf2 Be7 38. Rc2 Bb4
39. Nf3 Rxd3 40. Rc4 Be7 41. b4 Rb3 42. Nxd4 Rxb4 43. Rc8+ Kh7 44. Nc6 Rb2+
45. Kh3 Bf6 46. Ra8 Kg6 47. Ra4 Rc2 48. Ra6 Kh7 49. Nb4 Rd2 50. Nc6 h5 51.
Ra4 Kh6 52. Ra6 g5 53. g4 hxg4+ 54. Kxg4 Rxh2 55. Ne7 Rh4+ 56. Kg3 Rf4 57.
Nd5 1/2-1/2

Herbers-Pylant  April Tornado April 14, 2000
C45: Scotch Gamibit

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Qh4 5. Nxc6 Qxe4+ 6. Be2 Qxc6 7. O-O Nf6
8. Nc3 Bc5 9. Bb5 Qd6 10. Re1+ Kf8 11. Qe2 a6 12. Bc4 b5 13. Ne4 Qe7 14. Nxf6
gxf6 15. Bh6+ Ke8 16. Qf3 Rb8 17. Qxf6 1-0

Bogle-Schoumacher  April Tornado April 07, 2000
A03: Bird's Opening

1. f4 d5 2. b3 Nf6 3. Nf3 c5 4. e3 Bg4 5. Bb2 Nbd7 6. Bb5 a6 7. Bxd7+ Nxd7 8.
d3 e6 9. Nbd2 Nf6 10. h3 Bxf3 11. Nxf3 Qa5+ 12. Qd2 Qxd2+ 13. Nxd2 Bd6 14. Kf2
b5 15. e4 Bxf4 16. Bxf6 gxf6 17. Nf3 dxe4 18. dxe4 Rd8 19. Rhd1 Rxd1 20. Rxd1
Ke7 21. g3 Bc7 22. Ne1 Be5 23. Nd3 Bd4+ 24. Kf3 Rg8 25. c3 Bxc3 26. Nxc5 Rd8
27. Rxd8 Kxd8 28. Nxa6 Kd7 29. Nc5+ Kd6 30. Nd3 f5 31. exf5 e5 32. Ke4 b4 33.
g4 f6 34. h4 h6 35. Nc1 Be1 36. h5 Bd2 37. Ne2 Kc5 38. Ng3 Bf4 39. Nh1 Bd2 40.
Nf2 Bg5 41. Nd3+ Kb5 42. Nb2 Kc6 43. Nc4 Kc5 44. Na5 Kb6 45. Nc4+ Kc5 46. Nb2
Kc6 47. Nd3 Kb5 48. Kd5 Be3 49. Nb2 Bc1 50. Nc4 Bg5 51. Nd6+ Kb6 52. Ne4 Bh4
53. Nd6 Bg5 54. Kc4 Ka5 55. Ne4 Bh4 56. Nd6 Bg5 57. Nb7+ Kb6 58. Nd6 Ka5 59.
Ne4 Bh4 60. Kc5 Be1 61. Nxf6 Bh4 62. Ne4 Be7+ 63. Kd5 Kb6 64. f6 Bf8 65. Kxe5
Kc6 66. Ke6 Kc7 67. f7 Kc6 68. Nf6 Kc7 69. Nh7 Bc5 70. f8=Q Bxf8 71. Nxf8 1-0

Schoumacher-Piekorz  City Championship March 10, 2000
A48: London System

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg7 4. Nbd2 d6 5. e4 O-O 6. c3 Nc6 7. h3 Nh5 8. Bh2
e5 9. d5 Ne7 10. Be2 Nf4 11. O-O Bd7 12. Re1 h6 13. Bc4 g5 14. Nf1 Neg6 15. Ne3
Qc8 16. Qc2 f5 17. Kh1 g4 18. hxg4 fxg4 19. Ng1 Qd8 20. g3 Nh5 21. Rf1 Qg5 22.
Rae1 Rf7 23. Qe2 Raf8 24. Bd3 Ngf4 25. gxf4 exf4 26. Nf5 Be5 27. Nh3 gxh3 28.
Rg1 Ng3+ 29. fxg3 fxg3 30. Bxg3 Qxg3 31. Nxg3 Rf2 32. Nf5+ Rg2 33. Rxg2+ hxg2+
34. Qxg2+ Kh7 35. Rg1 1-0

Schoumacher-Eckert  City Championship February 25, 2000
A48: London System

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg7 4. e3 O-O 5. Be2 d5 6. Nbd2 c5 7. c3 Nbd7 8. h3
b6 9. Ne5 Nxe5 10. Bxe5 Nd7 11. Bxg7 Kxg7 12. e4 cxd4 13. cxd4 dxe4 14. Nxe4
Bb7 15. d5 Nf6 16. Nxf6 exf6 17. Bf3 Re8+ 18. Kf1 Re5 19. d6 Bxf3 20. Qxf3 Rc8
21. Qd3 Qd7 22. f3 Rc6 23. Rd1 Re6 24. Qb5 Rexd6 25. Re1 Rc2 26. Qxd7 Rxd7 27.
Rg1 Rdd2 28. Rb1 Rxb2 29. Rxb2 Rxb2 30. a4 Rb1+ 31. Kf2 Rxg1 32. Kxg1 f5 33. h4
Kf6 34. Kf2 Ke5 35. Ke3 a6 36. g3 f4+ 37. gxf4+ Kf5 0-1

This page was last updated on: November 30, 2020