Games 2005

Gary Pylant(1872) - Barry Brazell(unr) Jim Mitchell Memorial 8 December 16, 2005 
C60: Ruy Lopez: Cozio defense

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nge7 4. c3 d6 5. d4 a6 6. Ba4 b5 7. Bb3 Ng6 8.
Ng5 Be6 9. d5 Na5 10. dxe6 Nxb3 11. exf7+ Kd7 12. Qxb3 Qe7 13. O-O h6 14.
Nf3 Qf6 15. a4 c6 16. axb5 cxb5 17. Qd5 Be7 18. Be3 Rhf8 19. Rxa6 Rac8 20.
Qxb5+ Kd8 21. Bb6+ Rc7 22. Ra8# 1-0

Dan McCarver(1113) - Ronnie Cole(839)  Jim Mitchell Memorial 8 December 09, 2005 
A48: King's Indian: East Indian defense

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d5 5. Qe2 c6 6. Bf4 Bg4 7. e5 Nbd7 8.
exf6 Bxf6 9. Bg5 h6 10. Bxf6 Nxf6 11. h3 Bf5 12. Rc1 Qd6 13. Nh4 Qf4 14. Rd1
Qxh4 15. Qe5 b5 16. Rd2 b4 17. Re2 Kf8 18. Qxe7+ Kg7 19. Qxb4 Qg5 20. Rd2
Rab8 21. Qa3 Rhe8+ 22. Ne2 Ne4 23. Rd1 Rb7 24. Qe3 Reb8 25. Qxg5 hxg5 26. b3
Nd6 27. c4 Bc2 28. Rc1 Bf5 29. cxd5 cxd5 30. Nc3 Be6 31. Be2 Rb4 32. Rd1 f6
33. O-O Rc8 34. Rc1 a5 35. Rfd1 a4 36. Bg4 Bxg4 37. hxg4 Re8 38. Nxd5 Rb5
39. Nc7 Kf7 40. Nxe8 Kxe8 41. Re1+ Kf8 42. Rc5 Rb8 43. Rc6 Nb7 44. Rxf6+ Kg7
45. Rb6 Kg8 46. Re7 Kf8 47. Rexb7 Rxb7 48. Rxb7 Ke8 49. Rg7 Kf8 50. Rxg6 Kf7
51. Rxg5 Ke6 52. Re5+ Kd6 53. g5 Kd7 54. d5 Kd6 55. f4 Kd7 56. g6 Kd8 57. g7 1-0

Malcolm Robinson(unr) - Sanford Merrill(1224) Jim Mitchell Memorial 8 December 09, 2005 
B00: KP: Nimzovich defense

1. e4 Nc6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 Nb4 5. Na3 e6 6. c3 c6 7. cxb4 Bxb4+ 8.
Bd2 Bxa3 9. bxa3 Bg4 10. Bd3 Bxf3 11. Qxf3 Qb6 12. Qg4 g6 13. O-O Qb2 14.
Bb4 a5 15. Rfb1 Nh6 16. Qg5 Qxd4 17. Qe7# 1-0

Philip Maclin(1418) - Johnny York(1220)  Jim Mitchell Memorial 8 December 09, 2005 
D85: Grünfeld: modern exchange variation

1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. d4 Bg7 4. Nc3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 O-O
8. Bc4 a6 9. O-O b5 10. Bb3 Bb7 11. Re1 e6 12. Bg5 Bf6 13. Bh6 Re8 14. Qd2
Nc6 15. e5 Bh8 16. Qf4 Ne7 17. g4 Bxf3 18. Qxf3 c6 19. Bg5 Qd7 20. h4 Nd5
21. h5 f6 22. exf6 Kf7 23. hxg6+ hxg6 24. Bh6 Rg8 25. g5 Rae8 26. Re5 Nc7
27. Kg2 Qd6 28. Rae1 Qd7 29. Rh1 Qd6 30. Rh4 Qd7 31. Bg7 Qd6 32. Qh3 Bxg7
33. Rh7 Qd7 34. Qh6 Kf8 35. fxg7+ Rxg7 36. Rh8+ Kf7 37. Rxe8 Qxe8 38. Re3
Qg8 39. Qh2 Qd8 40. Qf4+ Kg8 41. Bxe6+ Nxe6 42. Rxe6 Qd5+ 43. Kg3 Qxe6 44.
Qb8+ Kh7 45. Qe5 Re7 0-1

David Kernell(1826) - Tony Maneclang(1630)  Jim Mitchell Memorial 8 December 09, 2005 
A04: Réti opening

1. Nf3 c5 2. g3 g6 3. Bg2 Nf6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 d5 6. c4 Qa5+ 7. Nc3 dxc4
8. O-O Bg7 9. Bf4 e5 10. Ndb5 exf4 11. Qd6 Na6 12. e4 Qd8 13. e5 Qxd6 14.
Nxd6+ Ke7 15. Nxc8+ Raxc8 16. exf6+ Bxf6 17. Nd5+ Ke6 18. Nxf6 Kxf6 19. Bxb7
Rb8 20. Bxa6 Rxb2 21. Bxc4 Rd8 22. Rad1 Rxd1 23. Rxd1 fxg3 24. fxg3 Rb4 25.
Bb3 h5 26. Kf2 Kg5 27. Kf3 f5 28. h4+ Kh6 29. Rd6 Rb6 30. Rxb6 axb6 31. Kf4
Kg7 32. Kg5 1-0

Jonathan Van Doren(1401) - David Kernell(1826)  Jim Mitchell Memorial 8 December 02, 2005 
B12: Caro-Kann: advance variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Nc6 5. Bb5 Qb6 6. Bxc6+ Qxc6 7. Nf3 Bg4 8.
O-O e6 9. Be3 Ne7 10. Nbd2 Nf5 11. Bf4 cxd4 12. h3 Bxf3 13. Nxf3 dxc3 14.
bxc3 Be7 15. Qb3 O-O 16. g4 Nh4 17. Nd4 Qd7 18. Rac1 Rfc8 19. Rfd1 Rc4 20.
Be3 Rac8 21. Nb5 a6 22. Na3 Bxa3 23. Qxa3 Nf3+ 24. Kg2 Nxe5 25. f4 Ra4 26.
Qb3 Nc4 27. Bd4 Ra3 28. Qb1 Qd6 0-1

John Bunch(1859) - Philip Maclin(1418)  Jim Mitchell Memorial 8 December 02, 2005 
B04: Alekhine's defense: modern, Schmid variation

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. Nf3 Nb6 5. a4 a5 6. Be2 dxe5 7. Nxe5 N8d7 8.
f4 Nxe5 9. fxe5 Bf5 10. c4 e6 11. O-O c6 12. Nc3 Be7 13. Be3 O-O 14. Qb3 Qc7
15. d5 Bb4 16. d6 Qd8 17. Na2 c5 18. Nxb4 axb4 19. Bxc5 Nd7 20. Bd4 1-0

Sanford Merrill(1224) - Jonathan Wade(1668)  Jim Mitchell Memorial 8 December 02, 2005 
A02: Bird's opening

1. f4 Nf6 2. d3 d5 3. e3 c5 4. Be2 Nc6 5. Nf3 Qc7 6. b3 e5 7. Nxe5 Nxe5 8.
fxe5 Qxe5 9. c3 Bd6 10. d4 Qe6 11. Na3 a6 12. Nc2 Ne4 13. Bd2 Qf6 14. Bf3
Qh4+ 15. Ke2 Qf2+ 16. Kd3 Bf5 17. Qe2 c4+ 18. bxc4 Nc5# 0-1

John Craycroft(1465) - Johnny York(1220)  Jim Mitchell Memorial 8 December 02, 2005 
B12: Caro-Kann: advance variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 h6 5. Nc3 e6 6. h3 Nd7 7. Bf4 Bb4 8. Nh4
Bh7 9. Bg3 Qa5 10. Qd2 Ne7 11. Bd3 Bxd3 12. Qxd3 Bxc3+ 13. bxc3 c5 14. O-O
c4 15. Qd2 b5 16. f4 Nc6 17. f5 b4 18. fxe6 fxe6 19. Ng6 Rg8 20. Qf4 Kd8 21.
Qf7 Kc7 22. Qxe6 bxc3 23. Qd6+ 1-0

Ralph McNaughton(1595) - Daniel Johnson(1358)  45th Mid-South Open  November 27, 2005 
A16: English opening

1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3 O-O 5. Bg2 d5 6. cxd5 Nxd5 7. O-O c6 8.
d4 Bg4 9. Nxd5 cxd5 10. h3 Bf5 11. Bf4 Be4 12. g4 Nc6 13. e3 e6 14. a3 f5
15. Ng5 Qe7 16. Nxe4 dxe4 17. b4 a6 18. Rc1 Rad8 19. g5 e5 20. Qb3+ Qf7 21.
Qxf7+ Rxf7 22. dxe5 Bxe5 23. Rfd1 Rfd7 24. Rxd7 Rxd7 25. Bf1 Bb2 26. Rb1
Bxa3 27. b5 axb5 28. Bxb5 Rd5 29. Bc4 Nb4 30. Bd6 Kg7 31. Bxd5 Nxd5 32. Bxa3 1-0

Douglas Stewart(1958) - Kenneth Turner(1877)  45th Mid-South Open  November 27, 2005 
C43: Petrov: modern attack, Symmetrical variation

1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 Nxe4 4. Bd3 d5 5. Nxe5 Bf5 6. Qf3 Qf6 7. Nd2 Nc6
8. Nxc6 bxc6 9. O-O Nd6 10. Re1+ Be7 11. c4 Be6 12. c5 Nf5 13. Bxf5 Bxf5 14.
Qc3 O-O 15. Nf3 h6 16. Bf4 Bd8 17. Ne5 Re8 18. Re3 h5 19. Ng4 hxg4 20. Rxe8+
Kh7 21. Be5 Qg6 22. Bxc7 Bxc7 23. Rxa8 Qh5 24. g3 Be4 25. Re1 f5 26. Rxe4
dxe4 27. Qe3 Qf7 28. Qg5 f4 29. Qh4+ Kg6 30. Qxg4+ Kf6 31. Rxa7 g5 32. gxf4
gxf4 33. Qh4+ Ke6 34. Qh3+ Kd5 35. Qb3+ 1-0

Jeff Baudendistel(1497) - Kenneth Turner(1877) 45th Mid-South Open  November 26, 2005 
E61: King's Indian

1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. Nf3 Bg7 4. d4 d6 5. e3 c6 6. Be2 O-O 7. O-O Bg4 8.
Ne1 Bxe2 9. Qxe2 Nbd7 10. Nc2 Qc7 11. b4 a6 12. Bd2 Rfe8 13. Rfc1 e5 14.
Rab1 exd4 15. Nxd4 Re7 16. Nf3 Rae8 17. Qd3 Ne5 18. Nxe5 dxe5 19. e4 Rd7 20.
Qe2 Red8 21. Rc2 Qd6 22. Kf1 Qd3 23. Qxd3 Rxd3 24. Bg5 R8d4 25. Ke2 Rxc3 26.
Rxc3 Nxe4 27. Rd3 Nxg5 28. Rxd4 exd4 29. b5 Ne4 30. bxc6 Nc3+ 31. Kd3 bxc6
32. Rb8+ Bf8 33. Kxd4 Nxa2 34. Kd3 Kg7 35. Rb6 Bc5 36. Rb2 Nb4+ 37. Kc3 a5
38. f3 Bd6 39. Re2 Bxh2 40. Re7 Bg1 41. Re5 Bb6 42. c5 Bc7 43. Re7 Nd5+ 0-1

Philip Maclin(1418) - Johnny York(1220)  45th Mid-South Open  November 27, 2005 
D15: QGD Slav: 4.Nc3

1. Nf3 Nf6 2. c4 c6 3. Nc3 d5 4. d4 Bg4 5. Qb3 Qd7 6. Ne5 Qc8 7. cxd5 Nxd5
8. Nxd5 cxd5 9. Qxd5 Be6 10. Qb5+ Bd7 11. Nxd7 Nxd7 12. Bf4 a6 13. Qb3 b5
14. e3 e6 15. Bd3 Be7 16. O-O O-O 17. Be4 Ra7 18. Rac1 Qd8 19. Rc2 Bg5 20.
Bg3 Nf6 21. Bf3 Nd5 22. Rfc1 Rd7 23. Rc6 Qa5 24. Bxd5 Rxd5 25. Bc7 Qa4 26.
Qxa4 bxa4 27. Rxa6 Rc8 28. Rxa4 Bd8 29. Rac4 h6 30. Bxd8 Rcxd8 31. Rc8 Kf8
32. Rxd8+ Rxd8 33. a3 Rb8 34. b4 Ra8 35. Rc3 Ke7 36. Kf1 Kd6 37. Ke2 f5 38.
f3 g5 39. g3 h5 1-0

Johnny York(1220) - Jonathan Van Doren(1401)  45th Mid-South Open  November 27, 2005 
C58: two knights defense

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Be2 Be7 7. O-O Nxd5
8. Nf3 Nc6 9. Bb5 Bg4 10. h3 Bh5 11. d3 O-O 12. Bxc6 bxc6 13. Nbd2 Bd6 14.
Ne4 Qd7 15. b3 f5 16. Ng3 Bg6 17. Bb2 Rae8 18. Nh4 Qf7 19. Nxg6 Qxg6 20. Ne2
f4 21. f3 0-1

Jonathan Van Doren(1401) - Sam O'Bar(1679) 45th Mid-South Open  November 27, 2005 
B95: Sicilian: Najdorf, 6...e6

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Bg5 a6 7. Bc4 b5 8.
Bb3 Be7 9. O-O O-O 10. Qe2 Bb7 11. Rad1 Qa5 12. e5 dxe5 13. Nf3 b4 14. Bxf6
Bxf6 15. Ne4 Be7 16. Nd6 Bxd6 17. Rxd6 Nc6 18. Re1 Qc7 19. Rd2 a5 20. Ba4 f6
21. Red1 Rad8 22. Qc4 Qf7 23. Bxc6 Qc7 24. Rxd8 Rxd8 25. Rxd8+ Qxd8 26. Bxb7
Kf7 27. Qd3 Qxd3 28. cxd3 1-0

Jeff Baudendistel(1497) - David Kernell(1826) 45th Mid-South Open  November 27, 2005 
E43: Nimzo-Indian: Rubinstein

1. c4 Nf6 2. Nc3 b6 3. d4 Bb7 4. e3 e6 5. Nf3 Bb4 6. Bd2 O-O 7. Bd3 d6 8.
Qc2 Nbd7 9. a3 Bxc3 10. Bxc3 Qe7 11. e4 e5 12. O-O exd4 13. Nxd4 Bxe4 14.
Rae1 Bxd3 15. Qxd3 Ne5 16. Nf5 Qd7 17. Qc2 Rfe8 18. f4 Ng6 19. Nh6+ Kf8 20.
Bxf6 gxf6 21. h4 Rxe1 22. Rxe1 Re8 23. Rf1 Qc6 24. Qf5 Re2 25. Qg4 Qc5+ 26.
Kh1 Qxc4 27. h5 Ne7 28. Qd7 Re6 29. Rf3 Re3 30. Rxe3 Qc1+ 31. Kh2 Qxe3 32.
Qg4 Qe4 33. Qg3 d5 34. Ng4 Qf5 35. h6 Ng6 36. Ne3 Qxf4 37. Qxf4 Nxf4 38. Kg3
d4 39. Kxf4 dxe3 0-1

Robert Stepp(1847) - Ralph McNaughton(1595)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
B91: Sicilian: Najdorf, Zagreb (fianchetto) variation

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. g3 e5 7. Nde2 Nbd7 8.
a4 b6 9. Bg2 Bb7 10. O-O Be7 11. Kh1 Nc5 12. f3 O-O 13. b4 Ncd7 14. Nd5 Nxd5
15. exd5 f5 16. Bb2 Nf6 17. c4 Rc8 18. Qd3 g6 19. Rfd1 Nd7 20. Rdc1 Bf6 21.
Rc2 a5 22. c5 bxc5 23. bxc5 Nxc5 24. Qa3 Ba6 25. Ng1 Rf7 26. Bf1 Bxf1 27.
Rxf1 Rb7 28. Rff2 Rb4 29. Qc3 Kf7 30. Ba3 e4 31. Qe3 Rxa4 32. Bxc5 dxc5 33.
Qh6 Kg8 34. fxe4 Rxe4 35. Rcd2 Bd4 0-1

Daniel Huff(2027) - Robert Stepp(1847)  45th Mid-South Open  November 27, 2005 
A02: Bird's opening

1. f4 d6 2. Nf3 Bg4 3. e4 e5 4. d3 Nc6 5. Be2 Nf6 6. Nc3 Nh5 7. O-O exf4 8.
Nd5 g5 9. c3 Be7 10. Nxg5 Bxe2 11. Qxe2 Ng3 12. hxg3 Bxg5 13. gxf4 Bh4 14.
Be3 Qd7 15. Qh5 Be7 16. Qh3 O-O-O 17. Qxd7+ Kxd7 18. Nxe7 Nxe7 19. Bd4 Rhg8
20. Kf2 f5 21. Rh1 Rde8 22. Rxh7 Kc8 23. g3 fxe4 24. dxe4 Rgf8 25. b4 b6 26.
b5 d5 27. Re1 dxe4 28. Rxe4 Nf5 29. Rxe8+ Rxe8 30. Rh8 1-0

Kenneth Turner(1877) - Daniel Huff(2027)  45th Mid-South Open  November 27, 2005 
C01: French: exchange variation

1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Be7 5. Bd3 Bg4 6. h3 Bh5 7. O-O Nc6 8.
c3 Qd6 9. Nbd2 O-O-O 10. b4 g5 11. a4 g4 12. Bf5+ Kb8 13. hxg4 Nh6 14. gxh5
Nxf5 15. a5 Rdg8 16. b5 Nd8 17. Ba3 Qf6 18. Bxe7 Nxe7 19. Qe2 Rg7 20. Qe5
Qxe5 21. Nxe5 Kc8 22. f3 Rhg8 23. g4 f6 24. Nd3 f5 25. Nf2 Ne6 26. Rae1 Nf4
27. Kh2 Kd7 28. Nb3 b6 29. Re3 Nc8 30. Nh3 Nxh5 31. gxh5 Rg2+ 32. Kh1 Rb2
33. Nf4 Rxb3 34. Nxd5 Rf8 35. axb6 Nxb6 36. Nxb6+ axb6 37. Rfe1 Rf7 38. c4
Rxe3 39. Rxe3 Rg7 40. Kh2 Rg5 41. Re5 Rxh5+ 42. Kg3 Kd6 43. Kf4 Rh1 44. Rxf5
Rc1 45. Rf6+ Kd7 46. Rc6 h5 47. Kg5 Rc3 48. f4 Rf3 49. Kxh5 1/2-1/2

David Kernell(1826) - Charles Herbers(1976) 45th Mid-South Open  November 27, 2005 
C60: Ruy Lopez: Cozio defense

1. Nf3 Nc6 2. e4 e5 3. Bb5 Nge7 4. O-O g6 5. d4 exd4 6. Bxc6 Nxc6 7. Bg5 f6
8. Bh4 Bg7 9. Nxd4 d6 10. Nc3 O-O 11. f4 Nxd4 12. Qxd4 Be6 13. f5 Bf7 14.
Nd5 g5 15. Bxg5 fxg5 16. f6 Bh6 17. Ne7+ Kh8 18. Nf5 c5 19. Qc3 Qe8 20. Rae1
Qe5 21. Nxh6 Qxc3 22. Nxf7+ Rxf7 23. bxc3 Re8 24. Rd1 h6 25. Rxd6 Rxe4 26.
Rf5 b6 27. Kf2 Kh7 28. Kf3 Rc4 29. Rd3 Kg6 30. g4 Rxg4 31. Kxg4 h5+ 32. Kf3
Kxf5 33. Rd5+ Kg6 0-1

Scott Childers(1081) - Jordan Smith(913)  45th Mid-South Open  November 27, 2005 
C50: King's pawn game

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 h6 4. O-O Nf6 5. d3 d5 6. exd5 Nxd5 7. c3 Be6 8.
Re1 Bd6 9. Qb3 Qd7 10. Bxd5 Na5 11. Bxe6 fxe6 12. Qc2 Nc6 13. b4 a6 14. Ba3
b5 15. d4 exd4 16. Nxd4 e5 17. Qg6+ Kd8 18. Nxc6+ Qxc6 19. Qe4 Qxe4 20. Rxe4
a5 21. bxa5 Bxa3 22. Nxa3 Rxa5 23. Nc2 Re8 24. Ne3 c5 25. h3 Ra3 26. c4 b4
27. Nc2 Rc3 28. Rc1 Re6 29. f4 Kd7 30. fxe5 Ra6 31. Rd1+ Ke8 32. Ne3 Rxa2
33. Nd5 Rca3 34. e6 Ra1 35. Rxa1 Rxa1+ 36. Kh2 b3 37. Nc3 b2 38. Re5 Rc1 39.
Rxc5 Rxc3 40. Rb5 b1=Q 41. Rxb1 Rxc4 42. Re1 Rc7 43. Kg3 Ke7 44. Kg4 g6 45.
h4 Rc4+ 46. Kh3 Rf4 47. g3 Rf6 1/2-1/2

Charles Herbers(1976) - Douglas Stewart(1958) 45th Mid-South Open  November 27, 2005 
B23: Sicilian: closed

1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Bc4 Nc6 4. d3 a6 5. a3 Nf6 6. Nge2 d5 7. exd5 exd5 8.
Bb3 d4 9. Ne4 Be7 10. N2g3 O-O 11. O-O Nxe4 12. Nxe4 Bf5 13. Re1 Qd7 14. Bf4
b5 15. Qf3 Be6 16. Qg3 Kh8 17. Bxe6 fxe6 18. Re2 Rf5 19. Rae1 h6 20. Bd6
Bxd6 21. Qxd6 Rd8 22. Qxd7 Rxd7 23. Ng3 Rff7 24. Rxe6 Rfe7 25. Nf5 Rxe6 26.
Rxe6 Rc7 27. g4 Kh7 28. h4 g6 29. Ng3 a5 30. h5 gxh5 31. gxh5 Nd8 32. Ra6 a4
33. Nf5 Nf7 34. Rg6 b4 35. Ra6 c4 36. axb4 cxd3 37. cxd3 Rb7 38. Rxa4 Rb5
39. Nxd4 Rxh5 40. b5 Rd5 41. b6 Nd6 42. Ra7+ Kg6 43. Ne6 Kf6 44. Nc7 Rxd3
45. b4 Rb3 46. b7 1-0

Patrick Butler(1619) - Douglas Stewart(1958)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
E91: King's Indian: Kazakh variation

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 Na6 7. O-O e5 8.
Rb1 c6 9. b4 exd4 10. Nxd4 Re8 11. Bg5 h6 12. Bh4 g5 13. Bg3 Nxe4 14. Nxe4
Rxe4 15. Nc2 f5 16. f3 Re8 17. Bxd6 Rxe2 18. Qxe2 Qxd6 19. Qe8+ Qf8 20. Rfe1
Nc7 21. Qg6 Qf7 22. Qd6 Be6 23. Rbd1 Bf6 24. Qc5 Bxc4 25. Nd4 Na6 26. Qa5 b6
27. Qa3 Bxd4+ 28. Rxd4 Nc7 29. Qc3 Bd5 30. Rd2 Re8 31. Red1 0-1

Douglas Stewart(1958) - Jonathan Van Doren(1401)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
C55: Two knights defense (Modern bishop's opening)

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Be7 5. O-O O-O 6. Nc3 d6 7. h3 Na5 8.
Bb3 Nxb3 9. axb3 c6 10. Qe2 Qc7 11. Be3 b6 12. Kh1 d5 13. exd5 cxd5 14. Bg5
Bb7 15. Qxe5 Qxe5 16. Nxe5 Rfe8 17. d4 Ne4 18. Bxe7 Rxe7 19. Nxe4 dxe4 20.
Nc4 Re6 21. Ne3 a5 22. c4 g6 23. d5 Rd6 24. Kg1 f5 25. Nc2 b5 26. Nd4 bxc4
27. bxc4 Bxd5 28. cxd5 Rxd5 29. Nc6 Rb5 30. b4 a4 31. Rfb1 Kg7 32. Nd4 1-0

Jonathan Van Doren(1401) - Jeff Baudendistel(1497)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
B72: Sicilian: dragon, classical attack

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. Be2 O-O 8.
O-O Bd7 9. Qd2 Nc6 10. Rad1 Rc8 11. h3 a6 12. f4 b5 13. Bf3 Na5 14. e5 dxe5
15. fxe5 Nc4 16. Qc1 Nxe5 17. Bb7 Rc7 18. Bxa6 Qa8 19. Bxb5 Bxb5 20. Ndxb5
Rb7 21. Bf4 Nh5 22. Bh2 Nc4 23. b3 Bxc3 24. Nxc3 Qa7+ 25. Rf2 Nb6 26. Qe3
Nf6 27. a4 Rc8 28. Be5 Qa5 29. Rfd2 Nbd7 30. Bxf6 Nxf6 31. Nd5 Nxd5 32. Rxd5
Qc3 33. Rd8+ Kg7 34. Qxc3+ Rxc3 35. Rc1 f5 36. Rdd1 e5 37. Rd3 Rbxb3 38.
Rxc3 Rxc3 39. a5 Ra3 40. c4 Rxa5 41. c5 Ra7 42. c6 Rc7 43. Kf2 Kf7 44. Ke3
Ke6 45. Ra1 Kd6 46. g4 Rxc6 0-1

Daniel Johnson(1358) - Patrick Butler(1619) 45th Mid-South Open  November 26, 2005 
A57: Benkö gambit

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. b3 d6 5. Bb2 Nbd7 6. a4 b4 7. Nf3 g6 8. e3
Bg7 9. Bd3 O-O 10. O-O Re8 11. Qc2 Nf8 12. Nbd2 e6 13. e4 e5 14. Rae1 Nh5
15. Bc1 Nf4 16. Kh1 g5 17. Ng1 Qf6 18. Be2 Qh6 19. Ndf3 Qg6 20. g3 Nxe2 21.
Rxe2 h6 22. h4 Qh5 23. Kg2 gxh4 24. Nxh4 Ng6 25. Nf5 Bf8 26. Nf3 Kh7 27. Rh1
Qg4 28. Bxh6 Bxh6 29. Nxh6 Qd7 30. Nf5+ Kg8 31. Qd2 Qc7 32. Qh6 Bxf5 33.
exf5 e4 34. Ng5 f6 35. Qxg6+ Qg7 36. Qxg7+ Kxg7 37. Ne6+ Kg8 38. Nc7 Rac8
39. Nxe8 Rxe8 40. Rh4 Re5 41. Rexe4 1-0

Daniel Johnson(1358) - Charles Herbers(1976) 45th Mid-South Open  November 26, 2005 
E70: King's Indian: accelerated Averbakh system

1. d4 d6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 Nf6 5. Bg5 O-O 6. Qd2 Nc6 7. Bh6 Bxh6 8.
Qxh6 Nxd4 9. O-O-O e5 10. f3 Be6 11. b3 Nd7 12. Nge2 c5 13. h4 Qf6 14. Nd5
Bxd5 15. exd5 a6 16. h5 g5 17. Qxf6 Nxf6 18. Nxd4 cxd4 19. Bd3 h6 20. g4
Rfc8 21. Kb2 b5 22. cxb5 axb5 23. Bxb5 Nxd5 24. Rc1 Nc3 25. a4 Rc7 26. Rh2
Kg7 27. Rhc2 Rb8 28. Bc4 Rxc4 29. Rxc3 Rxc3 30. Rxc3 dxc3+ 31. Kxc3 d5 32.
b4 e4 33. fxe4 dxe4 34. b5 Rd8 0-1

Kenneth Turner(1877) - Ralph McNaughton(1595)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
B52: Sicilian: Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Nxd7 5. O-O Ngf6 6. Nc3 a6 7. d3 e5
8. h3 Be7 9. Nh2 b5 10. f4 Qc7 11. Ng4 O-O-O 12. Nxf6 Nxf6 13. f5 b4 14. Ne2
d5 15. exd5 Nxd5 16. Ng3 f6 17. Ne4 Kb8 18. Qe2 Qb6 19. Kh1 Ka7 20. Bd2 g6
21. a3 h5 22. axb4 cxb4 23. Be1 Bc5 24. Nxc5 Qxc5 25. Bf2 Ne3 26. Bxe3 Rd4
27. Bxd4 Qxd4 28. Qf2 Rd8 29. Qxd4+ Rxd4 30. Ra4 h4 31. Rfa1 Rd6 32. Rxb4
Rb6 33. Rxb6 Kxb6 34. Kg1 Kb5 35. Kf2 a5 36. Ke3 1-0

Kenneth Turner(1877) - Scott Childers(1081)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
C50: Giuoco Pianissimo: Italian four knights variation

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. Nc3 Nf6 5. d3 O-O 6. Bg5 a6 7. Nd5 Be7 8.
Nxe7+ Qxe7 9. O-O Nd4 10. Nxd4 exd4 11. f4 d5 12. Bxd5 c6 13. Bb3 Qc5 14.
Bxf6 gxf6 15. f5 b5 16. Qh5 Ra7 17. Rf3 Kh8 18. Rh3 1-0

Robert Stepp(1847) - Scott Childers(1081)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
B07: Pirc defense

1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 Nbd7 4. f4 e5 5. Nf3 c6 6. fxe5 dxe5 7. dxe5 Ng4
8. e6 fxe6 9. Ng5 Nde5 10. Qxd8+ Kxd8 11. Bf4 Bc5 12. O-O-O+ Ke7 13. Nh3 b5
14. Bg5+ Kf7 15. Be2 Rf8 16. Rhf1+ Kg8 17. Rxf8+ Bxf8 18. Bxg4 Nxg4 19. Bf4
e5 20. Bg3 Be6 21. Ng5 Bc4 22. h3 Ne3 23. Rd7 h6 24. Nf3 Be6 25. Rc7 c5 26.
Nxb5 Bxa2 27. b3 c4 28. bxc4 Bxc4 29. Nxa7 Ba3+ 30. Kd2 Nf1+ 31. Kc3 Nxg3
32. Kxc4 Bd6 33. Rc8+ Rxc8+ 34. Nxc8 Nxe4 35. Kd5 Ng5 36. Nxd6 Nxf3 37. gxf3
g5 38. Kxe5 Kg7 39. Kf5 1-0

Johnny York(1220) - Robert Stepp(1847)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
B01: Scandinavian defense

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Bg4 4. Be2 Bxe2 5. Ngxe2 Nxd5 6. O-O e6 7. Nxd5
Qxd5 8. Nc3 Qf5 9. d3 Nc6 10. Be3 O-O-O 11. Ne4 h5 12. a3 Ne5 13. Bxa7 b6
14. f3 Kb7 15. Bxb6 cxb6 16. d4 Ng4 17. Qd3 Nf6 18. a4 Nxe4 19. fxe4 Qa5 20.
c3 Bd6 21. Rfe1 Qg5 22. e5 Bxe5 23. Rxe5 Qxe5 24. a5 bxa5 25. Qf3+ Qd5 26.
Qxf7+ Rd7 27. Qf1 Rhd8 28. b4 Ra8 29. bxa5 Rxa5 30. Rb1+ Kc6 31. Qf8 Ra2 32.
Qc8+ Rc7 33. Qe8+ Rd7 34. Qc8+ Kd6 35. Qf8+ Kc7 36. Qb8+ 1/2-1/2

David Kernell(1826) - Daniel Huff(2027)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
A10: Réti v Dutch

1. Nf3 f5 2. g3 Nf6 3. c4 e6 4. Bg2 d5 5. O-O c6 6. b3 Bd6 7. Bb2 O-O 8. d3
Nbd7 9. Nbd2 Qe7 10. Re1 e5 11. cxd5 cxd5 12. e4 Nc5 13. d4 Nd3 14. dxe5
Bxe5 15. Bxe5 fxe4 16. Bd4 Nxe1 17. Nxe1 Bf5 18. Nf1 Qe6 19. Ne3 Ng4 20.
Nxf5 Qxf5 21. Bh3 h5 22. Qd2 Rae8 23. Ng2 Qf7 24. Bxg4 hxg4 25. Qg5 Rc8 26.
Nf4 e3 27. Bxe3 Qf5 28. Ng6 Qxg5 29. Bxg5 Rc2 30. Nxf8 Kxf8 31. Be3 a6 32.
Kf1 Kf7 33. Ke1 Ke6 34. Kd1 Rc8 35. Rc1 Rh8 36. Rc7 b5 37. Rc6+ Ke5 38. Rxa6
Rxh2 39. Ke2 d4 40. Bf4+ Kd5 41. Rg6 d3+ 42. Ke3 Kc5 43. Rd6 Kb4 44. Rxd3
Ka3 45. Rd2 g5 46. Bd6+ b4 47. Rc2 Rh8 48. Bxb4+ Kxb4 49. Ke4 Rf8 50. Ke3
Ka3 51. Rc4 Rf3+ 52. Ke2 Kxa2 53. Rxg4 Rf5 54. b4 Kb3 55. f4 gxf4 56. Rxf4
Rg5 57. Kf3 Ka4 58. Re4 Rf5+ 59. Kg4 Rf1 60. Kg5 Kb5 61. g4 Rg1 62. Kg6 Rg2
63. g5 Rg1 64. Kf6 Rf1+ 65. Kg7 Rc1 66. g6 Rc7+ 67. Kh8 Rc1 68. g7 Rh1+ 69.
Kg8 Rc1 70. Rf4 Re1 71. Kh8 Rg1 72. g8=Q Rxg8+ 73. Kxg8 Ka4 74. Kf7 Kb5 75.
Ke6 Kc6 76. Rc4+ Kb5 77. Kd5 Kb6 78. Rc5 1-0

Carlos Smis(1777) - Daniel Huff(2027)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
A84: Dutch defense

1. d4 e6 2. c4 f5 3. Nf3 Nf6 4. e3 d5 5. Nc3 c6 6. c5 Be7 7. Be2 O-O 8. O-O
Ne4 9. Qc2 Nd7 10. b4 a6 11. Nd2 e5 12. Ndxe4 fxe4 13. Qb3 Kh8 14. f3 exd4
15. exd4 Nf6 16. Be3 Bf5 17. Rad1 Qe8 18. fxe4 Bxe4 19. Nxe4 Nxe4 20. Rxf8+
Bxf8 21. Bf3 Qg6 22. Bxe4 Qxe4 23. Re1 Re8 24. Bf2 Qg6 25. Rxe8 Qxe8 26. Qe3
Qe4 27. Qxe4 dxe4 28. Kf1 g6 29. Ke2 Bh6 30. Be3 Bg7 31. Kf2 Kg8 32. Kg3 g5
33. Kg4 Kf7 34. Kf5 g4 35. Kxe4 Ke6 36. a3 Bf8 37. h3 gxh3 38. gxh3 Bg7 39.
Bg5 Bf8 40. a4 Bg7 41. b5 axb5 42. axb5 Bf8 43. b6 Bg7 44. Be3 Bf8 1/2-1/2

Daniel Huff(2027) - Philip Maclin(1418)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
B05: Alekhine's defense: exchange variation

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. c4 Nb6 5. exd6 cxd6 6. Nf3 Bg4 7. h3 Bxf3 8.
Qxf3 Nc6 9. Be3 d5 10. cxd5 Qxd5 11. Nc3 Qxf3 12. gxf3 O-O-O 13. O-O-O Nd5
14. Bc4 e6 15. Rhg1 g6 16. Kb1 h5 17. Bg5 Be7 18. Ne4 Rd7 19. Nc5 Rc7 20.
Bxd5 exd5 21. Bf4 Bxc5 22. Bxc7 Bxd4 23. Bf4 Kd7 24. Rd2 Ke6 25. Rgd1 Be5
26. Bxe5 Nxe5 27. f4 Nc6 28. Rxd5 Rc8 29. Rd7 b5 30. R1d6+ Kf5 31. Rxf7+ Ke4
32. Rxg6 1-0

Carlos Sims(1777) - Ronnie Cole(851) 45th Mid-South Open  November 26, 2005 
B00: KP: Nimzovich defense

1. e4 Nc6 2. d4 Nf6 3. e5 Nd5 4. Nf3 e6 5. a4 Be7 6. c3 d6 7. Bb5 a6 8.
Bxc6+ bxc6 9. a5 c5 10. dxc5 dxc5 11. O-O c4 12. Qd4 f6 13. Qxc4 fxe5 14.
Nxe5 Bf6 15. Qc6+ Bd7 16. Nxd7 Ne7 17. Nxf6+ Kf7 18. Qd7 Qxd7 19. Nxd7 Rad8
20. Ne5+ Kf6 21. Bf4 Ng6 22. Nxg6 hxg6 23. Bxc7 Rd7 24. Bb6 Rb8 25. Na3 Rd5
26. Rad1 Re5 27. Bd4 Rxb2 28. Nc4 Rb5 29. Rfe1 Kf5 30. Rxe5+ Rxe5 31. Bxe5
Ke4 32. f3+ Kf5 33. g4+ Kg5 34. Bg3 Kf6 35. Rd6 Kf7 36. Rxa6 g5 37. Rd6 g6
38. Rd7+ Kf6 39. Be5# 1-0

Sanford Merrill(1224) - Tony Maneclang(1630)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
A00: Dunst (Sleipner, Heinrichsen) opening

1. Nc3 d5 2. e3 c5 3. d4 e6 4. Bb5+ Bd7 5. Bxd7+ Nxd7 6. Nf3 Ngf6 7. Ne5 Bd6
8. Nxd7 Qxd7 9. a4 O-O 10. a5 Rac8 11. f3 Bb8 12. Ne2 Qc6 13. c3 e5 14. Qa4
Qc7 15. Qb5 Rfe8 16. Kf2 e4 17. Qxc5 Qd7 18. Qb4 Bd6 19. Qa4 Qe7 20. b4 Rc4
21. Bd2 Rec8 22. Rab1 a6 23. Qb3 Qc7 24. f4 Ng4+ 25. Kg3 f5 26. h4 Qf7 27.
Ng1 Nxe3 28. Nh3 Qg6+ 29. Ng5 Qh5 30. Bxe3 Rxc3 31. Qxd5+ Kf8 32. Qxd6+ Kg8
33. Qe6+ Kf8 34. Qxf5+ Kg8 35. Qd5+ Kf8 36. Ne6+ Ke7 37. Qxh5 Rxe3+ 38. Kh2
g6 39. Qxh7+ Kxe6 40. Rbe1 Rec3 41. Rxe4+ Kf5 42. Rhe1 Rc2 43. Re5+ 1-0

Douglas Stewart(1958) - David Kernell(1826)  45th Mid-South Open  November 26, 2005 
B42: Sicilian: Kan, 5.Bd3

1. Nf3 c5 2. e4 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Nf6 6. O-O Qc7 7. c4 Nc6 8.
Nc2 Ne5 9. Ne3 Nxd3 10. Qxd3 b5 11. Nc3 b4 12. Ne2 Bb7 13. f3 Bd6 14. g3 O-O
15. b3 Bc5 16. Bb2 d5 17. cxd5 exd5 18. e5 Rfe8 19. Rac1 Qb6 20. Rxc5 Qxc5
21. Bd4 Qb5 22. Qxb5 axb5 23. exf6 Rxa2 24. Nc1 Rd2 25. Nf5 gxf6 26. Bxf6
Bc8 27. Bg5 Rb2 28. Nd6 Rf8 29. Bf6 Rd2 30. Re1 Be6 31. Re5 h6 32. Ne2 Ra8
33. Nxb5 Raa2 34. Kf1 Kh7 35. Be7 d4 36. Bxb4 Rd1+ 37. Kf2 Bxb3 38. Re4 1/2-1/2

Jonathan Van Doren(1305) - John Bunch(1884) - Get Ready 4  November 11, 2005 
B05: Alekhine's defense: modern variation, 4...Bg4

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. Nf3 Bg4 5. Be2 e6 6. exd6 cxd6 7. c4 Nb6 8.
Nc3 Be7 9. Be3 O-O 10. c5 Nc8 11. Qb3 Nd7 12. O-O-O Qc7 13. Bf4 e5 14. Nd5
Qb8 15. Nxe7+ Nxe7 16. cxd6 e4 17. Qe3 Ng6 18. Nd2 Bxe2 19. Qxe2 Nxf4 0-1

Jonathan Van Doren(1305) - David Kernell(1789) - Get Ready 4  November 04, 2005 
C45: Scotch: Schmidt variation

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nxc6 dxc6 6. Qxd8+ Kxd8 7. Bd3
Be6 8. O-O Bc5 9. Bg5 h6 10. Bh4 g5 11. Bg3 Nh5 12. Nd2 Ke7 13. Kh1 Nxg3+
14. fxg3 h5 15. Nf3 f6 16. e5 h4 17. exf6+ Kd7 18. Nxg5 hxg3 19. h3 Bf2 20.
Rxf2 gxf2 21. Rf1 Bd5 22. Rxf2 Rh5 23. Ne4 Rh4 24. Ng5 Re8 25. f7 Rf8 26.
Kh2 Rh5 27. Nh7 Rxh7 28. Bxh7 Rxf7 29. Rxf7+ Bxf7 30. a3 c5 31. Kg3 Bd5 32.
Bf5+ Ke7 33. Bg4 b5 34. Bf3 Bf7 35. Kf4 a5 36. c3 Kf6 37. g4 Be8 38. h4 b4
39. g5+ Kg6 40. h5+ Kh7 41. Be4+ Kh8 42. h6 a4 43. cxb4 cxb4 1-0

Evan Mah(1984) Johnny York(1225) - Pillsbury Incentive V   October 28, 2005 
B13: Caro-Kann: exchange, Rubinstein variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Bd3 Nf6 5. Bf4 Nc6 6. c3 Qb6 7. Na3 a6 8.
Rb1 e6 9. b4 Na7 10. Nf3 Bd7 11. Ne5 Bd6 12. Nec4 dxc4 13. Nxc4 Qc6 14.
Nxd6+ Ke7 15. O-O g5 16. Bxg5 Qxd6 17. Qf3 Ke8 18. Qxf6 Qf8 19. d5 h6 20.
Bh4 Rg8 21. Rfe1 Rc8 22. dxe6 Bxe6 23. Rxe6+ fxe6 24. Qxe6+ 1-0

Sam O'Bar(1712) - Philip Maclin(1415) - Pillsbury Incentive V   October 28, 2005 
B03: Alekhine's defense: exchange variation

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. c4 Nb6 5. exd6 exd6 6. Bd3 Nc6 7. Be3 g6 8.
Qe2 Bg7 9. Bg5+ Ne7 10. Nf3 f6 11. Be3 O-O 12. O-O Bg4 13. h3 Bf5 14. d5
Bxd3 15. Qxd3 Nf5 16. Bxb6 axb6 17. Nc3 Qd7 18. Ne2 Bh6 19. Ned4 Ng7 20. Qe4
Rfe8 21. Qh4 Nh5 22. g4 g5 23. Qxh5 Bf8 24. Rfe1 Rxe1+ 25. Rxe1 1-0

Jeff Baudendistel(1496) - Jonathan Wade(1666) - Pillsbury Incentive V   October 14, 2005 
E00: Catalan Bogo-Indian

1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. g3 d5 4. d4 Be7 5. Bg2 c6 6. cxd5 exd5 7. Nf3 Bf5 8.
O-O O-O 9. Bd2 Nbd7 10. a4 a5 11. Rc1 Bd6 12. h3 Re8 13. Re1 Ne4 14. Nh4
Nxc3 15. Rxc3 Be4 16. Qc1 Nf6 17. Nf3 Bg6 18. Bg5 Bb4 19. Rb3 Bxe1 20. Qxe1
Qc7 21. Ne5 Ne4 22. Bf4 Qe7 23. Re3 Qb4 24. Qd1 f6 25. Nxg6 hxg6 26. f3 g5
27. fxe4 gxf4 28. gxf4 dxe4 29. d5 Qc5 30. Qb3 cxd5 31. Kh2 Kf8 32. Rc3 Qd6
33. e3 d4 34. exd4 Qxf4+ 35. Kh1 Qd6 36. Qxb7 Rab8 37. Qa7 Rbc8 38. Bxe4 Qe7 0-1

Carlos Sims(1776) - Philip Maclin(1462)  Pillsbury Incentive V   October 14, 2005 
E76: King's Indian: Four pawns attack

1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 g6 4. e4 Bg7 5. f4 Bg4 6. Nf3 O-O 7. Be2 c5 8. d5
Qa5 9. O-O Nh5 10. Bd2 a6 11. Qe1 Qd8 12. Qh4 Bxf3 13. Rxf3 e5 14. Qxd8 Rxd8
15. f5 Nd7 16. Raf1 Nhf6 17. Rg3 Nf8 18. Bg5 N8d7 19. h4 h5 20. Bxf6 Nxf6
21. fxg6 fxg6 22. Rxg6 Rf8 23. Rg5 Kh7 24. Bxh5 Kh6 25. Be2 Nh7 26. Rgf5
Rxf5 27. Rxf5 Rf8 28. Rxf8 Bxf8 29. Kh2 Be7 30. Kh3 Nf6 31. g4 Kg6 32. g5
Nh5 33. Bxh5+ Kxh5 34. Ne2 b5 35. Ng3+ Kg6 36. Kg4 bxc4 37. h5+ Kg7 38. Nf5+
Kf7 39. Nxe7 1-0

Carlos Harbert(1813) - John Bunch(1884) - 8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
D03: Torre attack (Tartakower variation)

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 Ne4 4. Bf4 c5 5. c3 Qb6 6. Qb3 Qxb3 7. axb3 Nc6
8. e3 cxd4 9. exd4 Bg4 10. Nbd2 Nxd2 11. Kxd2 Bxf3 12. gxf3 e6 13. Bb5 Kd7
14. Ra2 Bd6 15. Bg3 a6 16. Rha1 Rac8 17. Bxc6+ Rxc6 18. Kd3 f5 19. Bxd6 Kxd6
20. f4 Rf8 21. Rg1 Rc7 22. c4 Rf6 23. Rg3 Rh6 24. c5+ Kc6 25. h3 Rf7 26. Ra1
Rh4 27. Re1 Rh6 28. Reg1 Rh4 29. Ke3 Kb5 30. Rxg7 Rxg7 31. Rxg7 Rxh3+ 32. f3
Kc6 33. Re7 Rh6 34. b4 Rh2 35. Rxe6+ Kc7 1/2-1/2

Keith Rice(1278) - Carlos Sims(1776) - 8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
C88: Ruy Lopez: closed, 7...O-O

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8.
d4 Nxd4 9. Nxd4 exd4 10. Qxd4 c5 11. Qd3 c4 12. Bxc4 bxc4 13. Qxc4 Bb7 14.
e5 Nd5 15. Qg4 Kh8 16. c3 f6 17. Nd2 fxe5 0-1

Nathan Armstrong(1660) - Johnny York(1142) -  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
B12: Caro-Kann: advance variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. g4 Bg6 5. h4 h6 6. h5 Bh7 7. e6 fxe6 8. Bd3
Bxd3 9. Qxd3 Kd7 10. Nf3 Nf6 11. Ne5+ 1-0

Greg Turner(1889) - Latreze Townsend(1547)  - 8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
B13: Caro-Kann: exchange variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Nf3 Bg4 5. Nc3 Nf6 6. Bb5+ Nbd7 7. h3 Bh5
8. g4 Bg6 9. Ne5 a6 10. Ba4 b5 11. Bb3 e6 12. Bg5 Qc7 13. Bf4 Qb6 14. h4 h6
15. Nxg6 fxg6 16. Qd3 Kf7 17. f3 Bb4 18. O-O-O Rhc8 19. Ne2 a5 20. c3 Be7
21. Bc2 b4 22. Qxg6+ Kg8 23. g5 Nf8 24. Qd3 bxc3 25. bxc3 Ba3+ 26. Kd2 Nh5
27. gxh6 Nxf4 28. Nxf4 Bb2 29. Ne2 Rxc3 30. Nxc3 Qb4 31. Rhg1 g6 32. Rxg6+
Kh8 33. Rf6 Kg8 34. Rxf8+ Kxf8 35. h7 Ke7 36. Rg1 Rc8 37. Rg7+ Kd6 38. h8=Q
Rxh8 39. Qa6+ 1-0

Allan Bogle(1767) - Galvin Mah(1398)  -  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
A00: Boglemania opening

1. e3 e5 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. f4 Nh6 5. Nf3 O-O 6. Bxe5 b6 7. Bxg7 Kxg7 8.
Nc3 Bb7 9. e4 Re8 10. d3 Qf6 11. Qd2 Na6 12. Be2 Re7 13. h3 Rae8 14. g4 Qd6
15. Rf1 c5 16. O-O-O c4 17. Nb5 Qc5 18. Qc3+ f6 19. g5 Re6 20. Nfd4 Ng8 21.
Nxe6+ Rxe6 22. Nd4 Rd6 23. Nf3 Qa3+ 24. Qb2 Qa5 25. dxc4 Re6 26. Rxd7+ Kf8
27. Rxb7 Nb4 28. a3 Nc6 29. e5 f5 30. Rd1 Qc5 31. Kb1 Qe3 32. Nd4 Nxd4 33.
Qxd4 Qxe2 34. Qd8+ Re8 35. Qd6+ Re7 36. Rxe7 Nxe7 37. e6 1-0

Jason Cheung(1091) - Jeff Baudendistel(1496)  -  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
C47: Four knights game

1. e4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc6 4. d3 Bb4 5. Be2 d5 6. exd5 Nxd5 7. Bd2 Nxc3
8. Bxc3 Bxc3+ 9. bxc3 O-O 10. O-O Be6 11. a3 f6 12. h3 Ne7 13. d4 e4 14. Nd2
f5 15. Bc4 Bxc4 16. Nxc4 Nd5 17. Qd2 Rf6 18. Rfe1 Nb6 19. Ne3 Qd7 20. c4 h5
21. c3 f4 22. Nf1 Nxc4 23. Qa2 Qf7 24. Rxe4 Nd6 25. Qxf7+ Kxf7 26. Re2 Nb5
27. Rc2 Rc6 28. Rb2 Nxc3 29. Kh2 Rb6 30. Rc2 Nd5 31. Nd2 Re8 32. Nf3 Kf6 33.
g3 fxg3+ 34. fxg3 Rbe6 35. Ne5 Ke7 36. Rf1 Rf8 37. Re1 Rff6 38. Ree2 c6 39.
Ng4 hxg4 0-1

Nathan Armstrong(1660) - Greg Turner(1889) -  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
C41: Philidor: exchange variation

1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 4. Bc4 Be7 5. c3 dxc3 6. Nxc3 Nf6 7. e5 dxe5
8. Qb3 O-O 9. Nxe5 Qe8 10. O-O Bd6 11. Nd3 Nc6 12. Bb5 Be6 13. Qa4 a6 14.
Bxc6 Qxc6 15. Qxc6 bxc6 16. Bg5 Nd5 17. Rac1 f6 18. Bd2 Bf5 19. Ne1 Rab8 20.
b3 Rfd8 21. h3 Ba3 0-1

Greg Turner(1889) - Gainer Phay(1809) -  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
C01: French: exchange variation

1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Bd6 5. Bd3 Ne7 6. O-O Nbc6 7. c3 Bg4
8. Nbd2 Qd7 9. Qc2 f6 10. a4 O-O-O 11. b4 Rde8 12. a5 Bf5 13. b5 Nd8 14. Ba3
Bxd3 15. Qxd3 Ng6 16. Bxd6 Qxd6 17. g3 Ne7 18. c4 dxc4 19. Nxc4 Qd7 20. Rfc1
c6 21. a6 b6 22. Nxb6+ 1-0

Gainer Phay(1809) - Nathaniel Jackson(2133)  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
E80: King's Indian: Sämisch variation

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. f3 c6 6. Be3 a6 7. a4 b6 8. Nge2
Nbd7 9. d5 c5 10. Qd2 Ne5 11. Nc1 e6 12. Bh6 Bxh6 13. Qxh6 exd5 14. cxd5 Rg8
15. Qe3 g5 16. Nb3 Bd7 17. Nd2 h6 18. Nc4 Nxc4 19. Bxc4 Qe7 20. O-O Nh5 21.
Qd2 Qe5 22. Ne2 Nf4 23. Ng3 Kf8 24. Qc3 f6 25. Qxe5 fxe5 26. Ra3 Kf7 27. Rb3
Rgb8 28. Ra1 h5 29. Ne2 b5 30. axb5 axb5 31. Rxa8 Rxa8 32. Nxf4 bxc4 33. Rb7
Ke7 34. Nxh5 Ra1+ 35. Kf2 Ra2 36. Kg3 Kd8 37. Nf6 Ba4 38. h4 gxh4+ 39. Kxh4
Bb3 40. Rd7+ Kc8 41. Rxd6 Ba4 42. Ra6 Kb7 43. Ra5 Kb6 44. Ra8 Kb5 45. d6 Kb4
46. d7 Bxd7 47. Rxa2 Bc6 48. Ra3 Ba4 49. Nd5+ Kb5 50. Nc3+ Kb4 51. Nxa4 1-0

Carlos Sims(1776) - Nathaniel Jackson(2133)  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
B75: Sicilian: dragon, 6.Be3

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Nc6 7. f3 Bg7 8.
Qd2 Bd7 9. Bc4 Rc8 10. Bb3 Ne5 11. O-O-O a6 12. g4 Nc4 13. Bxc4 Rxc4 14. h4
h5 15. g5 Nh7 16. Qd3 b5 17. b3 Rc8 18. f4 Qa5 19. Kb2 b4 20. Nb1 O-O 21. f5
gxf5 22. Qe2 Bb5 23. Qxh5 Rxc2+ 24. Kxc2 Qxa2+ 25. Kc1 Rc8+ 0-1

Carlos Sims(1776) - Philip Maclin(1462)  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
B02: Alekhine's defense: Scandinavian variation

1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. e5 Nfd7 4. d4 c5 5. dxc5 Nxe5 6. Qxd5 Qxd5 7. Nxd5
Kd7 8. Bf4 Nbc6 9. O-O-O e6 10. Nb6+ Kc7 11. Nxa8+ Kb8 12. Nb6 axb6 13. Nf3
f6 14. cxb6 Ka8 15. Bxe5 fxe5 16. Bb5 Nd4 17. Nxd4 exd4 18. Rxd4 Bc5 19. Rf4
Bxb6 20. Rf7 g5 21. Rd1 e5 22. Bd7 Rd8 23. Bxc8 Rxc8 24. Rd5 Re8 25. f3 h6
26. Rf6 Be3+ 27. Kd1 h5 28. Rd3 Bg1 29. h3 Bd4 30. c3 e4 31. Rxd4 e3 32.
Rfd6 e2+ 33. Ke1 1-0

Sam O'Bar(1702) - Greg Turner(1889)  8th Memphis Chess Classic   October 09, 2005 
C20: King Pawn Opening

1.e4 e5 2.Qh5 Nc6 3.Bc4 g6 4.Qf3 Nf6 5.Ne2 Bg7 6.Nbc3 d6 7.d3 O-O 8.Bg5 Be6 
9.O-O h6 10.Bxf6 Qxf6 11.Qg3 a6 12.a3 g5 13.f3 Ne7 14.Qf2 Ng6 15.Kh1 Rfc8 
16.Rad1 b5 17.Bd5 c6 18.Bxe6 fxe6 19.d4 Qe7 20.d5 exd5 21.exd5 c5 22.Ne4 Nf4 
23.N2g3 Qf8 24.Qd2 a5 25.Nc3 b4 26.Na4 Rab8 27.axb4 axb4 28.b3 c4 29.Rfe1 c3 
30.Qe3 Qd8 31.Qe4 Qf6 32.Nf5 Rf8 33.Ne3 Qg6 34.Nc4 Qxe4 35.Rxe4 Rfd8 36.Ncb6 
Bf8 37.Rxb4 Rb7 38.Rc4 Rdb8 39.Rxc3 Rxb6 40.Nxb6 Rxb6 41.Rc6 Nxd5
42.Rc8 Ne7 43.Rd8 Nc6 44.R1xd6 Nxd8 45.Rxb6 Kg7 46.c4 Kf7 47.b4 Ne6 48.c5 Ke7 49.Kg1 
Kd7 50.Kf2 Nxc5 51.b5 Nd3+ 52.Ke2 Nf4+ 53.Kf1 h5 54.g3 Nd5 55.Rg6 g4 56.Rg5 
gxf3 57.Rxh5 Ke6 58.b6 Nxb6 59.Kf2 e4 60.Ke3 Nd5+ 61.Kxe4 Nf6+ 62.Kxf3 Nxh5 
63.h4 Ng7 64.g4 Ke5 65.Kg3 Ne6 66.Kh3 Kf4 67.g5 Kf5 68.g6 Bg7 69.h5 Kg5 
70.Kg3 Kxh5 71.Kf3 Kxg6 72.Ke3 Nc5 73.Kf3 Be5 74.Ke3 Kf5 75.Ke2 Kf4 76.Kd2 
Kf3 77.Kc2 Ke3 78.Kc1 Kd3 79.Kd1 Bg3 80.Kc1 Kc3 81.Kd1 Kd3 82.Kc1 Na4 83.Kd1 
Nb2+ 84.Kc1 Kc3 85.Kb1 Kb3 86.Kc1 Bf4+ 87.Kb1 Nc4 88.Ka1 Bg5 0-1

David Kernell(1789) - John Bunch(1884)  October Chess Festival V   October 07, 2005 
D43: QGD semi-Slav

1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Qxf6 7. e4 dxe4 8.
Nxe4 Bb4+ 9. Ned2 O-O 10. a3 Bxd2+ 11. Qxd2 Rd8 12. Qe3 c5 13. Rd1 cxd4 14.
Rxd4 Rxd4 15. Qxd4 Qxd4 16. Nxd4 Bd7 17. Be2 Nc6 18. Nc2 a5 19. O-O a4 20.
Rd1 Be8 21. Nd4 Nxd4 22. Rxd4 Bc6 23. Kf1 e5 24. Rd6 Kf8 25. g3 Ke7 26. Rd2
Rd8 27. Rxd8 Kxd8 28. Ke1 Kc7 29. Kd2 Kb6 30. Kc3 Kc5 31. Bh5 f5 32. Bg6 f4
33. gxf4 exf4 34. h4 Bd7 35. Be4 b6 36. Bg6 Bc6 37. Kd3 Bd7 38. Ke4 Kxc4 39.
Bf7+ Kc5 40. Kxf4 Kd4 41. Bg6 Kc5 42. Bc2 Kd4 43. Bb1 Be6 44. Bc2 b5 45. Bb1
Bd7 46. Bc2 1/2-1/2

Allan Bogle(1784) - Chris Turnbow(1918)  Tennessee Open Warmup 2 August 26, 2005 
A00: Van't Kruijs opening

1. e3 Nf6 2. f4 g6 3. b3 Bg7 4. Bb2 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 c5 7. O-O Nc6 8. h3
Qc7 9. Qe1 e5 10. fxe5 dxe5 11. Bb5 e4 12. Nh2 Ng4 13. Nxg4 Bxb2 14. Nf6+
Bxf6 15. Rxf6 Qe5 16. Qf1 Qxa1 17. Bc4 Ne5 18. Bd5 Bf5 19. g4 Nf3+ 20. Kf2
Qxf6 0-1

John Bunch(1878) - David Kernell(1782)  Tennessee Open Warmup 2 August 19, 2005 
B12 Caro-Kann: advance variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 Nc6 5. Bb5 e6 6. Be3 Bd7 7. Bxc6 Bxc6 8.
Qg4 Ne7 9. c3 Nf5 10. Nf3 Nxe3 11. fxe3 b6 12. Nd4 Rc8 13. O-O bxc5 14. Rxf7
cxd4 15. Qxe6+ Be7 16. Rxe7+ Qxe7 17. Qxc8+ Kf7 18. Qf5+ Ke8 19. exd4 Bd7
20. Qh5+ g6 21. Qe2 Qg5 22. Nd2 Bg4 23. Qb5+ Ke7 24. Qb7+ Bd7 25. Nf3 Qe3+
26. Kh1 Rf8 27. Qxd5 Bg4 28. Ng1 Qf2 29. Qd6+ Ke8 30. e6 1-0

Chris Turnbow(1918) - Gary Pylant(1855) Tennessee Open Warmup 2 August 19, 2005 
B40: Sicilian defense

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 a6 4. a4 Nc6 5. Bc4 Qc7 6. d4 cxd4 7. Nxd4 Nf6 8.
Be3 Bb4 9. O-O h5 10. f3 Ne5 11. Bf4 Qxc4 12. Bxe5 d6 13. Bxf6 gxf6 14. Nce2
Qc7 15. c3 Bc5 16. Kh1 h4 17. Qd3 Bd7 18. Rfd1 Ke7 19. Nf4 d5 20. Nde2 Bd6
21. Nh3 dxe4 22. Qxe4 Bc6 23. Qe3 Rag8 24. Nef4 Rd8 25. Rd2 Qa5 26. b3 Qe5
27. Qd4 Qxd4 28. cxd4 Bb4 29. Rdd1 Bc3 30. Ne2 Bxa1 31. Rxa1 e5 32. Re1 Rd5
33. Nf2 b5 34. Nd1 bxa4 35. bxa4 Ra5 36. Ndc3 Rd8 37. Kg1 Kf8 38. dxe5 Rxe5
39. Rb1 Rd2 40. Kf2 Rc2 41. Rb6 Bxa4 42. Rxa6 Bb5 43. Ra8+ Kg7 44. f4 Rexe2+
45. Nxe2 Rxe2+ 46. Kf3 Bc6+ 47. Kxe2 Bxa8 48. Kf2 Kg6 49. h3 Kf5 50. g3
hxg3+ 51. Kxg3 Be4 0-1

John Bunch(1875) - Allan Bogle(1784) James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
B40: Sicilian defense

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 a6 4. Bb2 Nf6 5. e5 Nd5 6. c4 Ne7 7. d4 cxd4 8.
Nxd4 Nbc6 9. Nf3 Ng6 10. a3 Qc7 11. Qe2 Be7 12. g3 O-O 13. Bg2 d6 14. exd6
Bxd6 15. O-O Rb8 16. Nc3 b6 17. Rac1 Bb7 18. Ne4 Be7 19. Rfe1 Rfd8 20. Neg5
h6 21. Nxf7 Rf8 22. N7e5 Ngxe5 23. Nxe5 Bc5 24. Nd3 Nd4 25. Bxd4 Bxd4 26.
Qxe6+ Kh8 27. Bxb7 Qxb7 28. Qd5 Qxd5 29. cxd5 Rbd8 30. Nf4 Rf6 31. Rcd1 Bb2
32. a4 Ba3 33. Re6 Rd6 34. Rxd6 Rxd6 35. Kg2 g5 36. Ne6 Kg8 37. f4 gxf4 38.
gxf4 Kf7 39. Kf3 Kf6 40. Ke4 a5 41. f5 Bb2 42. Rg1 Kf7 43. Rg6 Bc1 44. Ke5
Rd7 45. Rg7+ Ke8 46. Rxd7 Kxd7 47. d6 Bb2+ 48. Kd5 1-0

John Bunch(1875) - Greg Turner(1858)  James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
C68: Ruy Lopez: exchange variation, 5.O-O

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O Bd6 6. c3 Ne7 7. d4 Bg4 8.
h3 Bxf3 9. Qxf3 O-O 10. Rd1 Ng6 11. g3 Qc8 12. Qf5 Qxf5 13. exf5 Ne7 14. g4
exd4 15. cxd4 Nd5 16. Nc3 Rfe8 17. Nxd5 cxd5 18. Be3 c6 19. Rdc1 f6 20. Rc2
Re4 21. Rd1 Rae8 22. Kg2 Bf4 23. Bxf4 Rxf4 24. f3 Re3 25. Rf2 g5 26. fxg6
hxg6 27. Kg3 g5 28. h4 Kg7 29. hxg5 fxg5 30. Rdd2 Kf6 31. Kg2 Ke6 32. Rfe2
Rxf3 33. Rxe3+ Rxe3 34. Kf2 Re4 35. Kf3 Rf4+ 36. Kg3 Kd6 37. b4 b6 38. Rd1
c5 39. dxc5+ bxc5 40. bxc5+ Kxc5 41. Rh1 Rf6 42. Rh5 Rg6 0-1

Maria Newcomb(1147) - Scott Childers(1069)  James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
B07: Pirc defense

1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 Nbd7 4. Bc4 e5 5. d5 c6 6. Nf3 Be7 7. b3 O-O 8.
O-O Qb6 9. Be3 Qc7 10. Qd2 b5 11. Bd3 Bb7 12. Nh4 a6 13. Nf5 Rfe8 14. Bh6
Nh5 15. Bg5 Bxg5 16. Qxg5 g6 17. Be2 Ndf6 18. g4 Kh8 19. gxh5 gxh5 20. Qg7# 1-0

Tony Maneclang(1632) - Jonathan Van Doren(1298)   James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
D90: Grünfeld: Three knights variation

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. g3 O-O 6. cxd5 Nxd5 7. Bg2 Nxc3
8. bxc3 c6 9. O-O Nd7 10. e4 Nf6 11. e5 Nd5 12. Bd2 Bf5 13. Nh4 Bd3 14. Re1
Bc4 15. a4 Qc7 16. a5 b5 17. Qc2 Rad8 18. Nf3 c5 19. Rec1 cxd4 20. cxd4 Qd7
21. Qb2 a6 22. Ng5 Rb8 23. Ne4 Qc6 24. Nc3 e6 25. Nxd5 exd5 26. Bb4 Rfc8 27.
Bh3 Re8 28. f4 Bh6 29. Re1 Bf8 30. f5 Bxb4 31. Qxb4 g5 32. f6 h5 33. Qd2 Kh7
34. Qxg5 Rg8 35. Bf5+ Rg6 36. Qxh5+ Kg8 37. Bxg6 1-0

Philip Maclin(1482) - Tony Maneclang(1632)   James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
A35: Symmetrical English

1. Nf3 c5 2. c4 g6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Bg7 5. Nc3 Nc6 6. Nf3 Nf6 7. e4 d6 8.
Be2 Nd7 9. O-O Nde5 10. Nxe5 Nxe5 11. f4 Nc6 12. f5 Nd4 13. fxg6 Nxe2+ 14.
Qxe2 hxg6 15. Qf3 Be6 16. Nd5 Qd7 17. Rb1 O-O-O 18. Bg5 Bd4+ 19. Be3 Bxe3+
20. Qxe3 Kb8 21. b4 f6 22. Qf4 g5 23. Qg3 Bxd5 24. exd5 Ka8 25. Qe3 Rh7 26.
Rb3 Rdh8 27. Ra3 b6 28. Qxb6 1/2-1/2

Andrew Bussom(1434) - Michael Coppola(1302) James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
C88: Ruy Lopez: closed, 8.c3

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O a6 5. Ba4 b5 6. Bb3 Be7 7. Re1 O-O 8.
c3 Bc5 9. d4 exd4 10. cxd4 Bb4 11. Nc3 Bxc3 12. bxc3 Na5 13. e5 Nxb3 14.
Qxb3 Ne8 15. Bg5 Nf6 16. exf6 h6 17. fxg7 1-0

Allan Bogle(1784) - Joe Mooney(1896)  James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
A00: Van't Kruijs opening

1. e3 g6 2. f4 Bg7 3. Nf3 c6 4. Be2 d5 5. O-O Bg4 6. d3 Qb6 7. Nc3 e6 8. Ng5
Bxe2 9. Nxe2 Bxb2 10. Rb1 Bxc1 11. Rxb6 Bxe3+ 12. Kh1 Bxb6 13. Qa1 f6 14.
Nxe6 Kf7 15. f5 Nd7 16. fxg6+ hxg6 17. Ng5+ Ke8 18. Re1 Bf2 19. Rf1 Be3 20.
Nf3 Ne7 21. Ned4 Kf7 22. Qe1 Bxd4 23. Nxd4 Raf8 24. Qe6+ Ke8 25. Qd6 Rh7 26.
Ne6 Rfh8 27. Nc7+ Kd8 28. Ne6+ Ke8 29. Nc7+ 1/2-1/2

Joe Mooney(1896) - John Bunch(1875)  James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
D02: London System

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c6 4. Nbd2 Bf5 5. e3 e6 6. Bd3 Bxd3 7. cxd3 Bd6
8. Ne5 Nbd7 9. h3 Qe7 10. Qb3 Rb8 11. O-O O-O 12. Ndf3 Nh5 13. Bh2 f5 14.
Qd1 Nhf6 15. Rc1 Rbc8 16. a3 c5 17. Bf4 cxd4 18. exd4 Bxe5 19. dxe5 Rxc1 20.
Qxc1 Ne8 21. b4 Nb6 22. Bg5 Qd7 23. Qc5 Rf7 24. Nd4 f4 25. f3 h6 26. Bh4 g5
27. Bf2 Re7 28. Rc1 Kf7 29. Nb5 Na4 30. Nd6+ Kg7 31. Qxa7 Nb2 32. Qd4 1-0

Allan Bogle(1784) - Greg Turner(1851)  James Wright Memorial 2 August 06, 2005 
A00: Van't Kruijs opening

1. e3 e5 2. b3 d5 3. Bb2 Nd7 4. c4 Ngf6 5. cxd5 Nxd5 6. Bc4 N5f6 7. Nc3 Bd6
8. Qc2 c6 9. Nf3 b5 10. Bd3 Nc5 11. Ne4 Nxd3+ 12. Qxd3 Nxe4 13. Qxe4 Bb7 14.
Bxe5 Qe7 15. Qf4 Ba3 16. Nd4 f6 17. Bc7 Rc8 18. Ba5 Bd6 19. Qg4 h5 20. Qg6+
Qf7 21. Qxf7+ Kxf7 22. Rc1 Ba3 23. Rb1 a6 24. Nc2 Bd6 25. a4 Rhe8 26. axb5
cxb5 27. Nd4 Bxg2 28. Rg1 Be4 29. Rd1 Bxh2 30. f3 Bxg1 31. fxe4 Rxe4 32. Nf5
Bh2 33. d3 Rg4 34. Kf2 Rc2+ 35. Kf3 Rgg2 36. Nd4 Ra2 37. b4 f5 38. Rf1 Rg3+ 0-1

Philip Maclin(1473) - Tony Maneclang(1579)   Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
A35: Symmetrical English

1. Nf3 c5 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. d4 cxd4 5. Nxd4 Nc6 6. Nf3 Nf6 7. e4 d6 8.
Bd3 O-O 9. O-O Nd7 10. Rb1 Nde5 11. Nxe5 Nxe5 12. Bg5 Be6 13. Nd5 f6 14. Bh4
Nxd3 15. Qxd3 Rc8 16. b3 Re8 17. Nf4 Bf7 18. Nd5 Qd7 19. Rbd1 Qg4 20. Bg3 g5
21. Ne3 Qe6 22. Nf5 Bf8 23. Rfe1 1/2-1/2

Jonathan Van Doren(1313) - Mike Sansom(1518)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
C02: French: advance, Paulsen attack

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. Nf3 Nc6 5. c3 Qb6 6. Be2 cxd4 7. cxd4 Nh6 8.
O-O Nf5 9. Nc3 Be7 10. Bb5 O-O 11. Bxc6 bxc6 12. Rb1 c5 13. Na4 Qb5 14. Be3
cxd4 15. Bxd4 Nxd4 16. Nxd4 Qb7 17. Rc1 Bd7 18. b3 Bxa4 19. bxa4 Rac8 20.
Qb3 Qxb3 21. axb3 Bc5 22. Nb5 a6 23. Nc3 Bd4 24. Ne2 Bxe5 25. f4 Bd6 26. Nd4
Bc5 27. Rfd1 Bxd4+ 28. Kf1 Bf6 29. Rxc8 Rxc8 30. g4 Kf8 31. f5 Ke7 0-1

Jared Taylor(1796) - Allan Bogle(1801)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
B23: Sicilian: closed

1. e4 c5 2. Nc3 a6 3. g3 b5 4. Bg2 Bb7 5. d3 e6 6. f4 Qc7 7. Nf3 Nf6 8. O-O
Be7 9. e5 Nd5 10. Nxd5 Bxd5 11. Nd2 Bxg2 12. Kxg2 d6 13. Qf3 Qc6 14. Qxc6+
Nxc6 15. exd6 Bxd6 16. Ne4 Ke7 17. Be3 Nd4 18. Bxd4 cxd4 19. Kf3 Rac8 20.
Rac1 Rc7 21. Nxd6 Kxd6 22. Ke4 Rhc8 23. Rf2 Kc5 24. f5 Re8 25. fxe6 Rxe6+
26. Kf3 Rce7 27. Rcf1 Kd5 28. Kg2 f6 29. Rf4 Re5 30. Rf5 Rxf5 31. Rxf5+ Re5
32. Rxe5+ Kxe5 33. Kf2 g5 34. Kf3 Kf5 35. g4+ Ke5 36. Kg2 h6 37. h3 f5 38.
gxf5 Kxf5 39. Kf3 h5 40. Kg3 g4 41. c3 gxh3 42. Kxh3 Kf4 0-1

Tony Maneclang(1579) - Jared Taylor(1796)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
D85: Grünfeld: modern exchange variation

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Nf3 c5
8. Be3 O-O 9. Be2 Nc6 10. O-O Bg4 11. Rb1 Qc7 12. Qb3 Na5 13. Qa4 Bd7 14.
Qa3 cxd4 15. cxd4 b6 16. Rfc1 Qb7 17. e5 e6 18. Qd6 Rfc8 19. Nd2 Bf8 20. Ba6
Bxd6 21. Bxb7 Nxb7 22. Ne4 Be7 23. Nf6+ Bxf6 24. exf6 Rxc1+ 25. Rxc1 Rc8 26.
Rxc8+ Bxc8 27. Bf4 0-1

Scott Childers(1071) - Maria Newcomb(1102)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
C55: Giuoco Pianissimo

1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Bc4 Nc6 4. d3 Bc5 5. O-O b6 6. c3 Na5 7. b4 Nxc4 8.
bxc5 Na5 9. Ba3 Ba6 10. Re1 d6 11. Qa4+ Qd7 12. c6 Qxc6 13. Qxc6+ Nxc6 14.
c4 O-O 15. Nc3 Rab8 16. Rab1 h6 17. Bb2 Nb4 18. Red1 b5 19. c5 dxc5 20. Nxe5
Rb6 21. Rd2 Re8 22. Nf3 Rd8 23. d4 cxd4 24. Nxd4 Rbd6 25. Rbd1 c5 26. Nf3
Rxd2 27. Rxd2 Rxd2 28. Nxd2 Nd3 29. Ba1 b4 30. Nd1 c4 31. f3 c3 32. Nb3 c2
33. Ne3 c1=Q+ 34. Nxc1 Nxc1 35. Bd4 Nxa2 36. Bxa7 b3 37. Bd4 Nc1 38. Kf2
Nd3+ 39. Kg3 Nh5+ 40. Kg4 Nhf4 41. e5 Bc8+ 42. Nf5 g6 43. g3 Bxf5+ 44. Kh4
g5# 0-1

Brian Wright(776) - Jenny Duggan(785)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
C46: Three knights game

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bd6 4. Bc4 Nf6 5. Ng5 Rf8 6. Nxf7 Qe7 7. Nxd6+
Qxd6 8. b3 Ng4 9. Qxg4 Qc5 10. O-O d6 11. Qf3 Rxf3 12. gxf3 Bh3 13. Re1 Nd4
14. Rd1 Nxf3+ 15. Kh1 Qxf2 16. d3 Qg2# 0-1

Herbert Vaughn(1809) - Philip Maclin(1473)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
B02: Alekhine's defense: Scandinavian variation

1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. exd5 Nxd5 4. Nge2 Bg4 5. Ne4 e5 6. d4 exd4 7. Qxd4
Nc6 8. Qa4 Bf5 9. N2g3 Bxe4 10. Qxe4+ Qe7 11. Bd3 Qxe4+ 12. Bxe4 Bb4+ 13.
Bd2 Bxd2+ 14. Kxd2 O-O-O 15. Kc1 Rhe8 16. Rd1 Nf6 17. Bxc6 Rxd1+ 18. Kxd1
Rd8+ 19. Ke1 bxc6 20. Rd1 Re8+ 21. Kf1 Re5 22. c4 Ne4 23. Ne2 Nc5 24. f3 Re6
25. b4 Na4 26. Ng3 a6 27. Ne4 Nb6 28. Rd4 Nd7 29. Kf2 h6 30. f4 f5 31. Nd2
c5 32. bxc5 Nxc5 33. Nb3 Ne4+ 34. Kf3 Rd6 35. Ke3 Kb7 36. h3 g6 37. g4 Kc6 1/2-1/2

Jonathan Van Doren(1313) - Aaron Smith(1435)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
C44: Scotch opening

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 d6 4. dxe5 Bg4 5. exd6 Bxd6 6. Nc3 Nge7 7. Bc4 Ne5
8. Be2 Qd7 9. Nxe5 Bxe2 10. Nxe2 Bxe5 11. Qxd7+ Kxd7 12. c3 Rad8 13. O-O Kc8
14. Be3 b6 15. f4 Rd3 16. fxe5 Rxe3 17. Ng3 Rf8 18. e6 f6 19. Rad1 g6 20.
Rd7 Re8 21. Rxf6 Ng8 22. Rff7 Rxe6 23. Rxc7+ Kb8 24. Rcd7 Re8 25. Kf2 Rxg3
26. hxg3 Nh6 27. Rfe7 Ng4+ 28. Ke2 Rxe7 29. Rxe7 a5 30. e5 Kc8 31. e6 Nf6
32. Rf7 Ne4 33. Kf3 Ng5+ 34. Kg4 Nxe6 35. Rxh7 Nd8 36. Rg7 Nc6 37. Kg5 Ne5
38. Kf6 Nd3 39. Ke6 Nxb2 40. Kd6 Nc4+ 41. Kd5 Ne3+ 42. Ke4 Nxg2 43. Rxg6 Kc7
44. g4 Nh4 45. Rh6 Ng2 46. g5 Kd7 47. Rxb6 Nh4 48. Ra6 Ke7 49. Rxa5 Ng6 50.
Ra6 Nf8 51. Kf5 1-0

Philip Maclin(1473) - Caleb Taylor(1717)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
A35: Réti opening

1. Nf3 c5 2. c4 g6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Bg7 6. Ndb5 a6 7. Na3 d6 8.
e4 Nf6 9. Bd3 O-O 10. O-O Qc7 11. Nc2 Ne5 12. Ne3 Nxd3 13. Qxd3 b6 14. Ned5
Nxd5 15. exd5 Bf5 16. Qe3 Qxc4 17. Bd2 Qc7 18. Rac1 Qb7 19. Rfe1 Rfe8 20. b3
b5 21. Ne4 Qxd5 22. Rc7 Bxe4 23. f3 Bd4 24. fxe4 Bxe3+ 25. Bxe3 Qxe4 26. Bd2
Qd3 27. Bh6 e6 28. Rf1 Qd4+ 29. Rf2 f5 30. g4 Rac8 31. Rd7 Rc2 32. Rg7+ Kh8
33. Rc7 Qxf2+ 0-1

Caleb Taylor(1717) - Jared Taylor(1796)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
A10: English opening

1. c4 b6 2. Nc3 Bb7 3. e4 d6 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7 6. Nge2 e5 7. O-O Nc6 8. d3
Nge7 9. f4 f5 10. a3 h5 11. Be3 Nd4 12. Rb1 h4 13. b4 Nxe2+ 14. Nxe2 hxg3
15. hxg3 Nc6 16. fxe5 Nxe5 17. exf5 Bxg2 18. Kxg2 gxf5 19. Rh1 Qd7 20. b5
Qc8 21. Rxh8+ Bxh8 22. Nf4 Ng4 23. Qe2 Qb7+ 24. Nd5 Kd7 25. Qf3 Nxe3+ 26.
Qxe3 Re8 27. Qg5 Kc8 28. Qxf5+ Kb8 29. Qg4 a6 30. Qf3 axb5 31. Rxb5 Bd4 32.
Nf4 Qa6 33. Qc6 Qc8 34. a4 Re1 35. a5 Qg4 36. a6 Rg1+ 0-1

Tony Maneclang(1579) - Greg Turner(1851)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
E81: King's Indian: Sämisch, 5...O-O

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. Be3 Nbd7 7. Nge2 e5 8.
d5 b6 9. Qd2 a5 10. Nc1 Nc5 11. Nd3 Bd7 12. Nxc5 bxc5 13. a4 Qb8 14. Nb5
Bxb5 15. axb5 Qb6 16. Be2 Ra7 17. Ra4 Nd7 18. O-O Qb7 19. Rfa1 Rfa8 20. Rxa5
h5 21. Qc3 f6 22. Rxa7 Rxa7 23. Rxa7 Qxa7 24. Qa3 Qb8 25. Qa5 Kf7 26. b4
cxb4 27. Qxb4 Qa8 28. Qb2 f5 29. Bd3 Qa5 30. Kf2 f4 31. Bd2 Qb6+ 32. Kf1 Bf6
33. Be1 Qe3 34. Qd2 Qd4 35. Bf2 Qa1+ 36. Qe1 Qa3 37. Qd1 Nc5 38. Be2 Na4 39.
Qd3 Qa1+ 40. Qd1 Qa2 41. Be1 Nb2 42. Qc2 Qa1 43. Kf2 Bh4+ 44. g3 fxg3+ 45.
hxg3 Bxg3+ 46. Kxg3 Qxe1+ 47. Kg2 Na4 48. Qd1 Qxd1 49. Bxd1 Nb2 50. Be2 Na4
51. Kh3 Kf6 52. Kg3 Nc5 53. Kf2 Nb3 54. Kg3 Nd4 55. Kf2 Nxe2 56. Kxe2 Ke7
57. Ke3 g5 58. Kf2 Kd8 59. Ke3 Kc8 60. c5 dxc5 0-1

Maria Newcomb(1102) - Emillia Stuart(1196)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
C41: Philidor's defense

1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nf6 4. d3 Nc6 5. b3 Be7 6. Bb2 O-O 7. d4 exd4 8.
Nxd4 Nxd4 9. Qxd4 Be6 10. O-O-O c6 11. Be2 d5 12. f3 dxe4 13. fxe4 Qxd4 14.
Rxd4 Rad8 15. Na4 Rxd4 16. Bxd4 Nxe4 17. Bd3 Bd5 18. Re1 Bg5+ 19. Be3 Bxe3+
20. Rxe3 Re8 21. Nc5 1/2-1/2

Caleb Taylor(1717) - Greg Turner(1851)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
A16: English, 1...Nf6 (Anglo-Indian defense)

1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 d6 5. Nf3 O-O 6. O-O c6 7. Rb1 Nbd7 8.
d3 Re8 9. Qc2 e5 10. b4 Nb6 11. b5 Bd7 12. bxc6 bxc6 13. Ba3 d5 14. cxd5
cxd5 15. Rfc1 Rc8 16. Qb3 Bh6 17. Rd1 d4 18. Nb5 Be6 19. Qb2 Na4 20. Qb4 Nc3
21. Nxc3 Rxc3 22. Nxe5 Bf8 0-1

Greg Turner(1851) - David Gilchrist(1773)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
B01: Scandinavian (center counter) defense

1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 Qd6 5. d4 Bg4 6. Be2 Nc6 7. Nb5 Qd7
8. Bf4 Nd5 9. Bg3 a6 10. c4 axb5 11. cxd5 Qxd5 12. Bxc7 Bxf3 13. Bxf3 Qxd4
14. Bxc6+ 1-0

Greg Turner(1851) - Jared Taylor(1796)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
B52: Sicilian: Canal-Sokolsky attack, 3...Bd7

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Qxd7 5. Nc3 Nc6 6. O-O Nf6 7. d3 e6
8. Re1 Be7 9. Bg5 h6 10. Bh4 O-O 11. e5 dxe5 12. Nxe5 Nxe5 13. Rxe5 Qc7 14.
Re3 Rfe8 15. Qe2 Qb6 16. b3 Qb4 17. Bxf6 Bxf6 18. Nd5 Qd4 19. Nxf6+ Qxf6 20.
Rb1 Red8 21. Rg3 Rd4 22. Qf3 Qxf3 23. Rxf3 Rad8 24. Kf1 Kf8 25. Re1 R8d6 26.
Re5 R4d5 27. Rxd5 exd5 28. Ke2 Re6+ 29. Re3 Ke7 30. f4 Kf6 31. g4 Rxe3+ 32.
Kxe3 d4+ 33. Ke4 Ke6 34. b4 b6 35. b5 Kd6 36. h4 f6 37. f5 Ke7 38. Kd5 Kd7
39. h5 1-0

Allan Bogle(1801) - Greg Turner(1851)  Mid-Summer Open 2 July 16, 2005 
A00: Van't Kruijs opening

1. e3 e5 2. b3 Nf6 3. Bb2 Nc6 4. Nf3 d6 5. Bb5 Bd7 6. d3 a6 7. Bxc6 Bxc6 8.
Nbd2 g6 9. c4 Bg7 10. Qc2 O-O 11. O-O Re8 12. e4 Nh5 13. g3 Bd7 14. d4 Bh3
15. Rfe1 f6 16. dxe5 fxe5 17. Nh4 Rf8 18. Ng2 Qg5 19. Bc1 Qf6 20. f3 Bh6 21.
Rf1 Rf7 22. Rf2 Raf8 23. Nf1 Qg7 24. Bxh6 Qxh6 25. Qd2 Qxd2 26. Nxd2 Bxg2
27. Kxg2 Nf6 28. Raf1 Nd7 29. f4 exf4 30. Rxf4 Nc5 31. Rxf7 Rxf7 32. Rxf7
Kxf7 33. Kf3 h6 34. h3 Ke6 35. g4 g5 36. Ke3 Kf6 37. Nf3 Ne6 38. Nd4 Nxd4
39. Kxd4 Ke6 40. b4 b6 41. b5 a5 42. a4 Ke7 43. Kd5 Kd7 44. e5 dxe5 45. Kxe5
Ke7 46. Kd5 Kd7 47. Ke5 Ke7 1/2-1/2

Jonathan Van Doren(1336) - John Riffey(1166)  Summer Open 2 June 25, 2005 
C45: Scotch game

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 d6 5. Bb5 Bd7 6. O-O Nf6 7. Nc3 Nxd4
8. Bxd7+ Qxd7 9. Qxd4 Be7 10. Re1 O-O 11. h3 Rfe8 12. Bf4 Qc6 13. Re2 Rad8
14. Nd5 Nxd5 15. Qxd5 Qxd5 16. exd5 Bf6 17. Rxe8+ Rxe8 18. c3 g6 19. Rd1 a5
20. Rd3 Re2 21. Rd2 Re1+ 22. Kh2 Be5 23. Bxe5 dxe5 24. d6 cxd6 25. Rxd6 Re2
26. Rb6 Rxf2 27. Kg3 Rf5 28. Rxb7 Kf8 29. Rb5 e4 30. Rxf5 gxf5 31. Kf4 Ke7
32. g4 e3 33. Kxe3 fxg4 34. hxg4 Kd6 35. b4 axb4 36. cxb4 Kd5 37. Kf4 1-0

Scott Childers(1110) - Joseph Stafford(678) Summer Open 2 June 25, 2005 
B32: Labourdonnais-Löwenthal variation

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 5. Nf3 Bb4+ 6. c3 Bc5 7. Bc4 Nf6
8. O-O O-O 9. Nbd2 Ng4 10. Nb3 Qf6 11. Nxc5 d6 12. Nb3 Nh6 13. Bg5 Qg6 14.
Re1 Bh3 15. gxh3 Qh5 16. Bf1 Ng4 17. hxg4 Qxg4+ 18. Bg2 h5 19. h3 Qc8 20.
Nh4 d5 21. Qxh5 dxe4 22. Bxe4 Qxh3 23. Qh7# 1-0

Nicolas Burnett(1520) - Jonathan Van Doren(1333) Summer Open 2 June 25, 2005 
D85: Grünfeld: modern exchange variation

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 O-O
8. Bc4 Nd7 9. Be3 e5 10. Qd2 Nb6 11. Bb3 c5 12. Rd1 cxd4 13. cxd4 exd4 14.
Nxd4 Nd7 15. O-O Nc5 16. Bc2 Ne6 17. f4 Nxd4 18. Bxd4 Bxd4+ 19. Qxd4 Qxd4+
20. Rxd4 b6 21. f5 Ba6 22. Rf2 Rad8 23. Rfd2 Rxd4 24. Rxd4 gxf5 25. exf5 Re8
26. f6 h5 27. h3 Kf8 28. Rh4 Re5 29. g4 Re1+ 30. Kf2 Re2+ 31. Kf3 hxg4+ 32.
Kxg4 Ke8 33. Bf5 Kd8 34. Rh7 Bc4 35. Rh8+ Kc7 36. Rc8+ Kb7 37. Rxc4 Rxa2 1-0

Allan Bogle(1735) - Kenneth Turner(1819) Summer Open 2 June 25, 2005 
A00: Van't Kruijs opening

1. e3 e5 2. b3 g6 3. Bb2 Bg7 4. f4 d6 5. Nf3 Nd7 6. Be2 Nh6 7. O-O O-O 8.
fxe5 Nxe5 9. Nxe5 dxe5 10. Qe1 Bf5 11. d3 Qg5 12. e4 Qe3+ 13. Qf2 Qxf2+ 14.
Rxf2 Be6 15. Nd2 f5 16. Raf1 f4 17. h3 Nf7 18. Nf3 c5 19. Nh2 h5 20. Nf3 Bf6
21. Kh2 g5 22. g4 hxg4 23. hxg4 Bxg4 24. Rg1 Bxf3 25. Bxf3 Kg7 26. Rgg2 Rh8+
27. Kg1 Rh4 28. c3 Rah8 29. Rh2 g4 30. Rxh4 Rxh4 31. Rg2 g3 32. b4 cxb4 33.
cxb4 Ng5 34. Bd1 Nh3+ 35. Kf1 Nf2 36. Be2 Kf7 37. Bc3 Ke6 38. Be1 Ng4 39.
Bxg4+ Rxg4 40. Ke2 Bd8 41. Kf3 Rg7 42. Bc3 Bb6 43. Rd2 Be3 44. Re2 Rc7 45.
Bd2 Bd4 46. Bxf4 Rf7 47. Kxg3 Rxf4 48. Rc2 Kd6 49. Rc4 Rf8 50. Rc2 Rf1 51.
a4 Ra1 52. a5 Rb1 53. Rc4 Kd7 54. Kf3 Rb3 55. Ke2 Rc3 56. Rxc3 Bxc3 57. Kd1
Bxb4 0-1

Tony Maneclang(1582) - John Bunch(1878) Summer Open 2 June 25, 2005 
D52: QGD

1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Bg5 c6 5. e3 Nbd7 6. Nc3 Bb4 7. a3 Bxc3+ 8.
bxc3 Qa5 9. Qb3 Ne4 10. Qb4 Qxb4 11. cxb4 Nxg5 12. Nxg5 h6 13. Nf3 a5 14. b5
O-O 15. c5 Re8 16. Be2 f6 17. Kd2 e5 18. h3 Nf8 19. Rhe1 Bd7 20. Rab1 Re7
21. g4 Rae8 22. bxc6 Bxc6 23. Nh4 g6 24. Bd3 Kf7 25. Ng2 Ne6 26. Kc3 Ng5 27.
Nh4 exd4+ 28. Kb2 Rg8 29. exd4 Rxe1 30. Rxe1 Nxh3 31. f3 Nf4 32. Bc2 Bd7 33.
Rg1 Re8 34. Ng2 Ne2 35. Rh1 Kg7 36. Rd1 f5 37. gxf5 gxf5 38. Bb3 Bc6 39. Rd2
Kf6 40. Bc2 Kg5 41. a4 h5 42. Ne1 h4 43. Nd3 Nxd4 44. f4+ Kh6 45. Ne5 Nxc2
46. Kxc2 Bxa4+ 47. Kc3 Bc6 48. Nxc6 bxc6 49. Kb3 0-1

David Kernell(1790) - Allan Bogle(1735) Summer Open 2 June 25, 2005 
A05: Réti opening

1. Nf3 c5 2. g3 b5 3. Bg2 Bb7 4. O-O e6 5. d3 Nf6 6. e4 d6 7. Re1 Be7 8.
Nbd2 O-O 9. Nf1 Nbd7 10. h4 h6 11. N1h2 Re8 12. Be3 e5 13. g4 Nh7 14. h5
Ndf8 15. Nf1 Bc8 16. Bh3 Ne6 17. Ng3 Nhg5 18. Kg2 Nxh3 19. Kxh3 Ng5+ 20.
Nxg5 Bxg5 21. Qd2 Bxe3 22. Qxe3 Qf6 23. Nf5 Bxf5 24. gxf5 Rac8 25. c4 a6 26.
Rg1 Kh7 27. b3 Rg8 28. cxb5 axb5 29. a4 bxa4 30. bxa4 g6 31. hxg6+ fxg6 32.
fxg6+ Rxg6 33. Rxg6 Qxg6 34. a5 Qh5+ 35. Kg2 Rg8+ 36. Qg3 Rxg3+ 37. fxg3 Qf7
38. a6 Qa7 39. Kf3 Kg6 40. Ra3 h5 41. Ra2 h4 42. gxh4 Kh5 43. Ke2 Kxh4 44.
Ra1 Kg3 45. Rf1 Kg4 46. Ra1 Kf4 47. Rf1+ Kg3 48. Rg1+ Kh4 49. Ra1 Kg5 50.
Rg1+ Kf6 51. Ra1 Ke6 52. Kd2 d5 53. exd5+ Kd6 0-1

Allan Bogle(1735) - Philip Maclin(1484) Summer Open 2 June 25, 2005 
A00: Van't Kruijs opening

1. e3 g6 2. f4 d6 3. Nf3 c5 4. Be2 Nf6 5. b3 Bg7 6. Bb2 O-O 7. O-O Bd7 8.
Qe1 b5 9. h3 b4 10. g4 Bc6 11. d3 Qd7 12. Qh4 a5 13. Nbd2 Qe6 14. e4 a4 15.
Ng5 Qd7 16. Bxf6 h6 17. Bxg7 Kxg7 18. Ngf3 Rh8 19. Nc4 Qb7 20. Ne3 f6 21.
Qg3 a3 22. h4 e6 23. f5 e5 24. fxg6 Bxe4 25. dxe4 Qxe4 26. Nf5+ Kxg6 27. h5+
Kh7 28. Bd3 Qf4 29. Qxf4 exf4 30. Nxd6+ Kg7 31. Rae1 Nc6 32. Re6 1-0

Jonathan Wade(1666) - Tony Maneclang(1582)   Summer Open 2 June 25, 2005 
A07: Réti: King's Indian attack

1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O d5 5. d3 O-O 6. Nbd2 Nc6 7. e4 dxe4 8.
dxe4 e5 9. c3 Be6 10. Ng5 Qd7 11. Qc2 Rad8 12. Nxe6 Qxe6 13. b3 Bh6 14. Nc4
Bxc1 15. Raxc1 Rd7 16. Rcd1 Rfd8 17. Ne3 Rxd1 18. Rxd1 Rxd1+ 19. Qxd1 Qd7
20. Qxd7 Nxd7 21. Nd5 Nc5 22. Nxc7 Nd3 23. b4 Ne7 24. Bf1 Nb2 25. Nd5 Kf8
26. Nf6 Kg7 27. Nd5 Nxd5 28. exd5 a6 29. c4 Kf6 30. c5 Na4 31. c6 bxc6 32.
dxc6 1-0

Sam O'Bar(1648) - John Bunch(1878)   Summer Open 2 June 25, 2005 
B56: Sicilian

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. f4 Bd7 7. h3 Rc8 8.
Nb3 g6 9. a3 Bg7 10. Bd3 a6 11. O-O O-O 12. Be3 Na5 13. e5 dxe5 14. fxe5
Rxc3 15. exf6 Rxd3 16. Qxd3 Bb5 17. Qxd8 Rxd8 18. fxg7 Nxb3 19. cxb3 Bxf1
20. Kxf1 Rd3 21. Bh6 1-0

Justin Arnold(1830) - John Bunch(1878)   Summer Open 2 June 25, 2005 
E11: Queen's pawn game, Darooha variation

1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O Ne4 8.
Nc3 f5 9. cxd5 exd5 10. Ne5 c6 11. Nxe4 dxe4 12. Qb3+ Qd5 13. Qxd5+ cxd5 14.
h4 Nd7 15. Rac1 Bd6 16. Bf4 Bxe5 17. dxe5 Re8 18. Rfd1 Nb6 19. Rc7 Rb8 20.
Be3 Be6 21. Bxb6 axb6 22. Rdc1 Rbc8 23. Rxc8 Rxc8 24. Rxc8+ Bxc8 25. f4 h5
26. e3 Bd7 27. Bf1 Kf7 28. Be2 g6 29. Kf2 b5 30. Ke1 Ke7 31. a3 Kd8 32. Kd2
Kc7 33. Kc3 Kb6 34. Kd4 Be6 35. b4 Kc6 36. Bd1 b6 37. Bb3 Bf7 1/2-1/2

Riley Bartlett(1408) - Jonathan Van Doren(1336)  Summer Open 2 June 25, 2005 
B22: Sicilian: Alapin's variation (2.c3)

1. e4 c5 2. c3 d6 3. d4 cxd4 4. cxd4 Nc6 5. Bc4 e6 6. Nc3 Nf6 7. Nf3 Be7 8.
Bf4 O-O 9. O-O a6 10. e5 dxe5 11. dxe5 Qxd1 12. Raxd1 Nh5 13. Bg5 Bxg5 14.
Nxg5 Nxe5 15. Bb3 b5 16. Bc2 Ng6 17. Rd2 Bb7 18. Rfd1 h6 19. Nge4 Ne5 20. b3
Rac8 21. Nd6 Rxc3 22. Nxb7 g6 23. Bb1 Kg7 24. h3 Rfc8 25. Nd6 R8c6 26. Be4
R6c5 27. Bb7 a5 28. Ne4 Nf4 29. Nxc5 Rxc5 30. Be4 b4 31. Rc2 Rc3 32. Kh1
Nfd3 33. Bxd3 Nxd3 34. Rxc3 Nxf2+ 35. Kg1 Nxd1 36. Rd3 Nc3 37. a3 Nd5 38.
axb4 axb4 39. Rd4 Kf6 40. Rc4 Kf5 41. Rc8 e5 42. Rc5 Ke6 43. Kf2 f6 44. Kf3
f5 45. g4 e4+ 46. Kf2 f4 47. Rc6+ Ke5 48. Rxg6 0-1

Philip Maclin(1484) - David Kernell(1790) Summer Open 2 June 25, 2005 
A30: English opening

1. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. Nc3 g6 4. e4 Nc6 5. Be2 Bg7 6. d3 O-O 7. O-O Ne8 8.
Bf4 Nc7 9. Rb1 Ne6 10. Bg3 Ned4 11. Nxd4 Bxd4 12. Nb5 d6 13. Nxd4 Nxd4 14.
Bg4 e6 15. b4 f5 16. exf5 exf5 17. Bf3 f4 18. Bd5+ Kh8 19. Qd2 fxg3 20. fxg3
Rxf1+ 21. Rxf1 Bf5 22. bxc5 dxc5 23. Qe3 Qe8 24. Qg5 Qe5 25. Bxb7 Re8 26.
Be4 Bxe4 27. Qh6 Ne2+ 28. Kh1 Qg7 29. Qd2 Bc6 30. Rf2 Qa1+ 0-1

John Bunch(1878) - Kenneth Turner(1819)  Summer Open 2 June 25, 2005 
C68: Ruy Lopez: exchange variation, 5.O-O

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O Bg4 6. h3 Bxf3 7. Qxf3 Nf6
8. d3 g6 9. Bg5 Bg7 10. Nd2 O-O 11. Nc4 h6 12. Bh4 g5 13. Bg3 Nd7 14. Ne3
Qf6 15. Nf5 Nb6 16. h4 Nc8 17. hxg5 hxg5 18. Nxg7 Qxg7 19. Rfe1 c5 20. Rad1
Ne7 21. c3 Rad8 22. Re2 Nc6 23. Qf5 f6 24. f3 Rd7 25. Bf2 b6 26. Qe6+ Qf7
27. Qxc6 Rd6 28. Qa4 a5 29. Red2 Kg7 30. d4 cxd4 31. cxd4 Rfd8 32. Be3 Qh5
33. dxe5 fxe5 34. Rxd6 cxd6 35. Bxb6 Rf8 36. Rxd6 Qh4 37. Bf2 Qf4 38. Rd1
Rf7 39. Qxa5 g4 40. Qd2 g3 41. Qxf4 gxf2+ 42. Kxf2 exf4 43. g3 Rb7 44. Rd2 1-0

Kenneth Turner(1819) - Justin Arnold(1830) Summer Open 2 June 25, 2005 
B30: Sicilian defense

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 e6 6. d3 Nge7 7. Ne2 d5 8.
exd5 exd5 9. d4 O-O 10. O-O cxd4 11. Nfxd4 Bg4 12. f3 Be6 13. Kh1 Nxd4 14.
Nxd4 Qd7 15. Re1 Nf5 16. Be3 Nxe3 17. Rxe3 Rfe8 18. c3 Bh3 19. Rd3 Bxg2+ 20.
Kxg2 Bxd4 21. Rxd4 Qb5 22. Rd2 Re3 23. Qc2 Rae8 24. Rf1 Re1 25. Rff2 R8e5
26. Qd3 Qxd3 27. Rxd3 g5 28. Rfd2 Rb1 29. Kh3 h6 30. b3 Ra1 31. a4 Rc1 32.
b4 b6 33. Kg4 Kg7 34. f4 h5+ 35. Kxh5 gxf4+ 36. Kg4 fxg3 37. hxg3 f5+ 38.
Kf4 Kf6 39. Kf3 Ke6 40. Rd1 Rc2 41. Rh1 Ree2 42. Rh6+ Ke5 43. Re3+ Rxe3+ 44.
Kxe3 Rxc3+ 45. Kf2 Ra3 0-1

John Bunch(1878) - Allan Bogle(1735) Summer Open 2 June 25, 2005 
B40: Sicilian defense

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 a6 4. Bb2 b5 5. Qe2 Bb7 6. a4 b4 7. d3 Nf6 8. Nbd2
Be7 9. g3 O-O 10. Bg2 Qc7 11. O-O Nc6 12. c4 bxc3 13. Bxc3 Rac8 14. Rae1 d6
15. Bh3 Rcd8 16. Nc4 d5 17. Ncd2 d4 18. Bb2 Rfe8 19. Rc1 Nb4 20. Nxd4 Qb8
21. Nxe6 fxe6 22. Bxe6+ Kh8 23. Bc4 Qd6 24. e5 Qc6 25. f3 Bd6 26. e6 Nfd5
27. Qe4 Re7 28. f4 Rxe6 29. Qxe6 Nxf4 30. Qe4 Nh3+ 31. Kg2 Qc7 32. Rf7 Bxe4+
33. Nxe4 Qb8 34. Bxg7+ Kg8 35. Re7+ 1-0

John Van Doren(1304) - Gary Pylant(1809) Short Swiss V May 27, 2005 
B33: Sicilian: Pelikan (Lasker/Sveshnikov) variation

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Nf3 Bb4 7. Bd2 O-O
8. Bd3 d5 9. Nxd5 Nxd5 10. exd5 Qxd5 11. Bxb4 Nxb4 12. Qe2 Nxd3+ 13. Qxd3
Qa5+ 14. Qc3 Qxc3+ 15. bxc3 f6 16. O-O Bf5 17. Rac1 Rac8 18. Nh4 Be6 19.
Rfe1 Rxc3 20. f4 Rc4 21. g3 e4 22. f5 Bd5 23. Red1 Bc6 24. Ng2 Rc3 25. Re1
Rd8 26. Re3 Rc5 27. g4 Rd2 28. Ne1 Rc4 29. Ra3 a6 30. Re3 Ba4 31. a3 Bxc2
32. Nxc2 Rcxc2 33. Rxc2 Rxc2 34. Rxe4 Ra2 35. Ra4 Kf7 36. Rc4 g6 37. Rc7+
Kg8 38. Rxb7 Rxa3 39. fxg6 hxg6 40. Kg2 g5 41. h3 a5 42. Ra7 a4 43. Kh2 Ra2+
44. Kg3 a3 45. Kf3 Ra1 46. Kg3 a2 47. Kh2 Kf8 48. Kg2 Ke8 49. Kf2 Rh1 50.
Rxa2 Rh2+ 0-1

Philip Maclin(1432) - Mark Jackson(Unr) Short Swiss V May 27, 2005 
A09: Réti: advance variation

1. Nf3 d5 2. c4 d4 3. e3 c5 4. exd4 cxd4 5. d3 Nc6 6. Bf4 Bg4 7. Be2 Bxf3 8.
Bxf3 e5 9. Bg3 Nf6 10. O-O Bd6 11. Nd2 O-O 12. a3 Re8 13. Bh4 Be7 14. b4 a6
15. Re1 Qc7 16. Bg3 Nd7 17. Qb3 Bf6 18. Ne4 Re7 19. c5 a5 20. Qc4 axb4 21.
axb4 Rxa1 22. Rxa1 h6 23. Ra8+ Ncb8 24. Nd6 b6 25. Bd5 Nxc5 26. bxc5 Kh7 27.
Nb5 Nc6 28. Nxc7 Rxc7 29. cxb6 1-0
David Kernell(1820) - Gary Pylant(1806)  Spring Swiss  April 29, 2005 
D02: 1 d4 d5 sidelines

1. Nf3 c5 2. g3 d5 3. Bg2 Nc6 4. d4 e6 5. O-O Bd6 6. c4 Nge7 7. cxd5 exd5 8.
Nc3 Be6 9. Nb5 Ng6 10. Nxd6+ Qxd6 11. Be3 c4 12. Bd2 b5 13. a3 Qd7 14. Re1
Bf5 15. Ne5 Ngxe5 16. dxe5 Bh3 17. Bxh3 Qxh3 18. Be3 O-O-O 19. Bd4 h5 20. e3
h4 21. Qf3 hxg3 1/2-1/2

Allan Bogle(1665) - Sanford Merrill(1228)  Spring Swiss  April 29, 2005 
A02: Bird's opening

1. f4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. b3 Bb7 5. Bb2 Nc6 6. Bb5 Ne7 7. O-O Ng6 8.
a3 Bxf3 9. Qxf3 c6 10. Be2 d5 11. d3 Rc8 12. Nd2 Bc5 13. b4 Bd6 14. Rad1 Rc7
15. g3 Ng8 16. Bxg7 f5 17. Bxh8 Nxh8 18. e4 dxe4 19. dxe4 c5 20. Nc4 1-0

John Van Doren(1259) - Philip Maclin(1492)  Spring Swiss  April 29, 2005 
B02: Alekhine's defense

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 4. d4 d6 5. Be2 dxe5 6. dxe5 Qxd1+ 7. Kxd1 Nc6
8. Nf3 Bf5 9. a3 a5 10. Be3 e6 11. Nc3 Na7 12. Nh4 Bg6 13. Nxg6 hxg6 14. Kc2
Be7 15. Rad1 O-O 16. Bxb6 cxb6 17. Rd7 Bc5 18. Rhd1 Nc6 19. Nb5 Nxe5 20.
Rxb7 Rad8 21. f4 Rxd1 22. Kxd1 Rd8+ 23. Kc2 Nc6 24. Kc3 Nd4 25. Nxd4 Bxd4+ 1/2-1/2

Sam O'Bar(1648) - Tony Maneclang(1634)  Spring Swiss  April 29, 2005 
C42: Petrov three knights game

1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Bb4 4. Bc4 O-O 5. Nxe5 Bxc3 6. dxc3 d6 7. Nxf7
Rxf7 8. Bxf7+ Kxf7 9. O-O Nc6 10. f4 Qe7 11. Re1 Kg8 12. e5 dxe5 13. fxe5
Ng4 14. b4 Be6 15. a4 Rd8 16. Qe2 Nb8 17. h3 Nh6 18. Bxh6 gxh6 19. Qe3 Qg5
20. Qxa7 Bxh3 21. Qxb7 Kh8 22. Rad1 Rg8 23. Qf3 Bxg2 24. Qf6+ Qxf6 25. exf6
Bf3+ 26. Kh2 Bxd1 27. f7 Rf8 28. Rxd1 Kg7 29. b5 Rxf7 30. Rd8 Rf8 31. Rxf8
Kxf8 32. a5 Ke7 33. a6 Nd7 34. b6 Nxb6 35. c4 Nxc4 0-1

Hal Phillips(1426) - Mark Jackson(unr)  Spring Swiss  April 22, 2005 
C60: Ruy Lopez: Vinogradov variation

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Qe7 4. c3 a6 5. Ba4 Nf6 6. d3 b5 7. Bb3 Bb7 8. h3
Na5 9. Bc2 h6 10. Be3 d5 11. Nbd2 Nc6 12. O-O Qd7 13. Nb3 dxe4 14. dxe4 Qxd1
15. Raxd1 Be7 16. Bc5 O-O 17. Rfe1 Rfe8 18. Bxe7 Rxe7 19. Nc5 Bc8 20. b4 a5
21. a3 axb4 22. axb4 Nd7 23. Nxd7 Bxd7 24. Ra1 Rxa1 25. Rxa1 Re8 26. Bd3 Nb8
27. Ra7 c6 28. Nd2 Be6 29. Bc2 Rd8 30. Ra8 Rc8 31. Nb3 Bxb3 32. Bxb3 g6 33.
g3 Kg7 34. f4 exf4 35. gxf4 Rf8 36. Ra7 h5 37. Kf2 c5 38. Bd5 Kh6 39. bxc5
f5 40. e5 g5 41. e6 Rd8 1-0

Gary Pylant(1806) - Tony Maneclang(1634)  Spring Swiss  April 22, 2005 
B62: Sicilian: Richter-Rauzer, 6...e6

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 e6 7. f4 Be7 8.
Qd2 a6 9. O-O-O Qc7 10. Be2 b5 11. Nxc6 Qxc6 12. e5 b4 13. Bf3 d5 14. Ne2
Ng8 15. Bxe7 Nxe7 16. Qxb4 Qb5 17. Qa3 Bd7 18. Nd4 Qb6 19. Rhe1 Rc8 20. Rd3
Nc6 21. Red1 Nxd4 22. Rxd4 Qc5 23. Qxc5 Rxc5 24. Rb4 O-O 25. Rb7 Bb5 26. Rd4
Rfc8 27. c3 g6 28. Kd2 h5 29. Be2 Bxe2 30. Kxe2 R8c7 31. Rxc7 Rxc7 32. Ra4
Rc6 33. Kd3 Kf8 34. b3 Ke7 35. Rb4 Kf8 36. Rb7 Ke8 37. Kd4 Kf8 38. h4 Ke8
39. a4 Kf8 40. a5 Ke8 41. Rb6 Kd7 42. Rxc6 Kxc6 43. c4 dxc4 44. bxc4 Kc7 45.
Kc5 Kd7 46. Kb6 Kc8 47. Kxa6 Kc7 48. Kb5 1-0

Mike Sansom(1537) - John Van Doren(1259) Spring Swiss  April 22, 2005 
C87: Ruy Lopez: closed, Averbach variation

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O d6 6. Re1 Be7 7. c3 Bg4 8.
Bxc6+ bxc6 9. d4 O-O 10. dxe5 dxe5 11. Qxd8 Raxd8 12. Nxe5 Bd7 13. Nd2 Bc5
14. Nxd7 Rxd7 15. Nb3 Bb6 16. Be3 Rfd8 17. h3 Re8 18. Bxb6 cxb6 19. f3 c5
20. Rad1 Red8 21. Rxd7 Rxd7 22. Kf1 Nh5 23. e5 Nf4 24. g3 Nd3 25. Rd1 Nxe5
26. Rxd7 Nxd7 27. f4 Nf6 28. Nd2 b5 29. Kf2 Kf8 30. Kf3 Ke7 31. Ne4 Nxe4 32.
Kxe4 Kd6 33. g4 f6 34. Kf5 Kd5 35. g5 fxg5 36. fxg5 Kd6 37. h4 Ke7 38. h5
Kf7 39. g6+ hxg6+ 40. hxg6+ Ke7 41. Ke5 c4 1/2-1/2

Ronnie Cole(750) - Jeff Baudendistel(1455) Spring Swiss  April 22, 2005 
E60: King's Indian, 3.Nf3

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. e3 O-O 5. Be2 e5 6. Nxe5 d5 7. b3 c5 8. O-O
Nc6 9. Nd3 cxd4 10. Nc5 dxe3 11. Bxe3 d4 12. Bd2 Nd7 13. Nxd7 Bxd7 14. Re1
d3 15. Bxd3 Bxa1 16. Nc3 Bxc3 17. Bxc3 Bf5 18. Bxf5 Qxd1 19. Rxd1 gxf5 20.
b4 Rad8 21. Re1 Rfe8 22. g3 Rxe1+ 23. Bxe1 Rd1 24. Kf1 Nxb4 25. a3 Nd3 26.
Ke2 Rxe1+ 27. Kxd3 Kg7 28. Kd2 Ra1 29. Kc3 Rxa3+ 30. Kb4 Ra1 31. Kc3 Rb1 32.
c5 a5 33. Kc2 Rb5 34. Kc3 a4 35. Kc4 Rb1 36. Kc3 a3 37. Kc2 a2 0-1

Philip Maclin(1492) - David Kernell(1820)  Spring Swiss  April 22, 2005 
A17: English: Nimzo-English opening

1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d6 5. e4 Bxc3 6. bxc3 e5 7. Be2 O-O 8.
O-O Re8 9. Rb1 Nbd7 10. Re1 Nc5 11. d3 b6 12. Bg5 h6 13. Be3 Bb7 14. Nd2 Ne6
15. g3 h5 16. Nf3 Ng4 17. Bd2 f5 18. exf5 Qf6 19. Rf1 Qxf5 20. Nh4 Ng5 21.
f3 Nh3+ 22. Kg2 Qe6 23. Rb5 g5 24. Ng6 Kg7 25. Rbb1 Kxg6 26. d4+ Kg7 27. d5
Qd7 28. Qd1 Nf6 29. g4 Nf4+ 30. Bxf4 exf4 31. h3 Re3 32. Bd3 hxg4 33. hxg4
Nxg4 34. fxg4 Rg3+ 35. Kf2 Rh8 36. Be2 Rh2+ 37. Ke1 Re3 38. Qd4+ Kg8 39. Rd1
Rhxe2# 0-1

Tony Maneclang(1634) - Ronnie Cole(750) Spring Swiss  April 15, 2005 
A07: Réti: King's Indian attack (Barcza system)

1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4. d4 Nc6 5. O-O Bg7 6. Bg5 Bg4 7. Nbd2 O-O 8.
Re1 h6 9. Be3 Na5 10. b4 Nc6 11. Rb1 b5 12. c3 Qd7 13. Nb3 Nh5 14. Nc5 Qc8
15. Bc1 Bf5 16. Ra1 e6 17. Nh4 Bg4 18. h3 g5 19. hxg4 gxh4 20. gxh5 hxg3 21.
fxg3 Ne7 22. e4 c6 23. e5 Nf5 24. Kh2 Rd8 25. Rf1 Bf8 26. Qg4+ Kh7 27. Kh3
Bxc5 28. bxc5 Rg8 29. Qf4 Nxg3 30. Qxh6# 1-0

John Bunch(1885) - Philip Maclin(1492) Spring Swiss  April 15, 2005 
B03: Alekhine's defense

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 e6 4. c4 Nb6 5. c5 Nd5 6. Nc3 Nc6 7. a3 Nxc3 8.
bxc3 b6 9. cxb6 axb6 10. Qg4 Ba6 11. Be2 Ne7 12. Bf3 Ra7 13. Ne2 Bb7 14.
Bxb7 Rxb7 15. O-O Ng6 16. g3 Ra7 17. f4 Ra4 18. Ra2 Qa8 19. Bb2 Be7 20. h4
Qd5 21. Rfa1 h5 22. Qh3 Qf3 23. Qg2 Qxg2+ 24. Kxg2 O-O 25. Nc1 Rfa8 1/2-1/2

Douglas Stewart(1851) - David Kernell(1820)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
A46: Queen's pawn: Torre attack

1. Nf3 Nf6 2. d4 e6 3. Bg5 Be7 4. Nbd2 d5 5. e3 O-O 6. Bd3 Nbd7 7. O-O b6 8.
Ne5 Nxe5 9. dxe5 Nd7 10. Bxe7 Qxe7 11. f4 Nc5 12. Be2 Ba6 13. Bxa6 Nxa6 14.
Qe2 Nc5 15. e4 dxe4 16. Nxe4 Rad8 17. Rad1 Nxe4 1/2-1/2

Korey Kormick(1411) - Ralph McNaughton(1587)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
B93: Sicilian: Najdorf, 6.f4

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. f4 Nc6 7. Be2 g6 8.
Be3 Bg7 9. h3 O-O 10. Qd2 e5 11. Nxc6 bxc6 12. fxe5 dxe5 13. O-O-O Be6 14.
Qxd8 Rfxd8 15. Rxd8+ Rxd8 16. Bxa6 Nh5 17. Rd1 Rxd1+ 18. Kxd1 f6 19. a4 Bf8
20. a5 Bb4 21. Bb6 c5 22. Bb7 Bxa5 23. Bxa5 Kf8 24. Bb6 c4 25. Bd5 Ke7 26.
Bc5+ Kd7 27. Ne2 f5 28. Bxe6+ Kxe6 29. exf5+ gxf5 30. g4 fxg4 31. hxg4 Nf6
32. g5 Ne4 33. Be3 Kf5 34. Nc3 Nxg5 35. Bxg5 Kxg5 36. Ke2 Kg4 37. Ke3 h5 38.
Kf2 h4 39. Ke3 Kg3 40. Ne4+ Kg4 41. Nf2+ Kf5 42. Kf3 e4+ 43. Nxe4 h3 44.
Nd6+ Ke5 45. Nxc4+ Kd4 46. b3 Kd5 47. Kg3 Kc5 1-0

Ryan Kuffel(1443) - Greg Turner(1797)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
A15: English, 1...Nf6 (Anglo-Indian defense)

1. c4 Nf6 2. d3 g6 3. Nc3 Bg7 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Nxd5 Qxd5 7. Nf3 Nc6
8. Bg2 O-O 9. a3 Qa5+ 10. Bd2 Qb6 11. Qc2 Qxb2 12. Qxb2 Bxb2 13. Ra2 Bg7 14.
O-O e5 15. Rc2 Bd7 16. Bb4 Rfc8 17. Rd1 Nxb4 18. axb4 Ba4 19. Rdc1 Bxc2 20.
Rxc2 c6 21. Ng5 a5 22. Bh3 Rd8 23. bxa5 Rxa5 24. Ne4 f5 25. Nc5 b6 26. Nb7
Ra1+ 27. Kg2 Rd7 28. Rxc6 Rxb7 29. Rc2 b5 30. g4 fxg4 31. Bxg4 Rb8 32. e4
Ra3 33. Rb2 b4 34. Kf1 Rxd3 35. Ke2 Rc3 36. h4 Bh6 37. f3 b3 38. Kd1 Kg7 39.
Be6 Rc1+ 40. Ke2 Rc2+ 41. Rxc2 bxc2 42. Kf1 c1=Q+ 43. Kg2 Rb2+ 44. Kh3 Qh1+
45. Kg4 Qg2# 0-1

Ralph McNaughton(1587) - Tony Maneclang(1586)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
D60: QGD: Orthodox defense, Botvinnik variation

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4. Bg5 Be7 5. e3 O-O 6. Bd3 Nbd7 7. Nf3 c5 8.
Qc2 cxd4 9. exd4 dxc4 10. Bxc4 a6 11. O-O b5 12. Bd3 Bb7 13. Ne5 Rc8 14. Qe2
Re8 15. Nxd7 Qxd7 16. Rad1 Qc6 17. f3 Qc7 18. g3 h6 19. Bf4 Qb6 20. Be3 Nd5
21. Nxd5 Bxd5 22. b3 Qb7 23. Qg2 Bf6 24. Be4 Rc3 25. Bc1 Rec8 26. Bb2 R3c7
27. Rf2 Bg5 28. Re2 f5 29. Bxd5 Qxd5 30. f4 Qxg2+ 31. Kxg2 Rc2 32. Rdd2 Rxd2
33. Rxd2 Bf6 34. Kf3 g5 35. h3 gxf4 36. gxf4 Kf7 37. Ke3 b4 38. Kd3 Rg8 39.
Kc4 a5 40. Kb5 Bd8 41. Ka4 Rg3 42. Rf2 Rxh3 43. a3 bxa3 44. Bxa3 Rd3 45. Bc5
h5 46. Rh2 h4 47. b4 axb4 48. Kxb4 0-1

Philip Maclin(1400) - Andrew Bussom(1275)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
A09: Réti opening

1. Nf3 d5 2. c4 Nf6 3. e3 c6 4. Nc3 Bg4 5. Be2 Nbd7 6. O-O e5 7. d4 e4 8.
Ne5 Bxe2 9. Qxe2 Bd6 10. Nxd7 Qxd7 11. cxd5 cxd5 12. Qb5 a6 13. Qxd7+ Kxd7
14. Na4 Bc7 15. Bd2 b5 16. Nc5+ Ke8 17. Rfc1 Bd6 18. Nb7 Be7 19. Ba5 Nd7 20.
Rc2 f5 21. Rac1 Kf7 22. Rc7 Nf6 23. Bb4 Rhe8 24. Nd6+ Kg6 25. Nxe8 Bxb4 26.
Nxf6 Kxf6 27. R1c6+ Kg5 28. Rxg7+ Kh5 29. Rxh7+ Kg5 30. h4+ 1-0

Hal Phillips(1426) - Philip Maclin(1400)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
E90: King's Indian: Larsen variation

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 d6 4. Nc3 Bg7 5. e4 O-O 6. Be3 Bg4 7. Be2 e5 8. h3
exd4 9. Nxd4 Bxe2 10. Qxe2 Re8 11. f3 Nh5 12. Qf2 f5 13. O-O-O f4 14. Bd2
Ng3 15. Rhe1 Qh4 16. Kc2 Qf6 17. Nde2 Nxe2 18. Rxe2 Nc6 19. Bc1 Nd4+ 20.
Rxd4 Qxd4 21. Qxd4 Bxd4 22. Bxf4 Rf8 23. Bg3 Bxc3 24. Kxc3 Rf6 25. b4 a6 26.
a4 Re8 27. Rd2 Kf7 28. Kb3 Rfe6 29. Kc3 Ke7 30. Kb3 c6 31. Kc3 b5 32. a5
bxc4 33. Kxc4 Rb8 34. Rb2 Rb5 35. Rb3 c5 36. Be1 Kd7 37. Rb2 Kc6 38. Rb3 Re5
39. Bd2 d5+ 40. exd5+ Rxd5 41. Be3 cxb4 42. Rxb4 Rxb4+ 43. Kxb4 Rb5+ 0-1

Charles Herbers(1970) - Philip Maclin(1400)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
C26: Vienna game

1. e4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Bc4 c6 4. d3 d5 5. exd5 cxd5 6. Bb3 a6 7. Nge2 Bc5 8.
O-O O-O 9. Bg5 Be6 10. Kh1 b5 11. f4 Be3 12. Bxf6 gxf6 13. f5 Bd7 14. Nxd5
Ba7 15. Ng3 Bc6 16. Ne4 Nd7 17. Qg4+ Kh8 18. Qh4 Bxd5 19. Bxd5 Rc8 20. Rf3
Rxc2 21. Rh3 1-0

Greg Turner(1797) - Charles Herbers(1970)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
C50: Giuoco Piano

1. e4 Nc6 2. Nf3 e5 3. Bc4 Bc5 4. O-O d6 5. h3 Nf6 6. d3 O-O 7. Be3 Bb6 8.
a3 Qe7 9. Nc3 h6 10. Ne2 Nh5 11. Qd2 Kh7 12. d4 f5 13. exf5 Rxf5 14. dxe5
Rxf3 15. gxf3 Nxe5 16. Bd3+ Kh8 17. Kg2 Bxh3+ 18. Kxh3 Nxf3 19. Qb4 Bxe3 20.
Qg4 Ng5+ 21. Kg2 Nf6 22. Qf5 Bd2 23. Rad1 Rf8 24. Nf4 Bxf4 25. Qxf4 Nfe4 26.
Qg4 d5 27. f4 Nf6 28. Qe2 Nge4 29. Bxe4 dxe4 30. f5 Qe5 31. c3 c6 32. Rd4
Re8 33. Qd1 e3 34. Qe2 c5 35. Rd3 Qe4+ 36. Rf3 Nd5 37. Kg3 h5 38. Rf1 h4+
39. Kh3 Qxd3 40. Qh5+ Kg8 41. Qxe8+ Kh7 1/2-1/2

Douglas Stewart(1851) - Philip Maclin(1400)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
C53: C48: Four knights: Ranken variation

1. e4 Nf6 2. Nc3 e5 3. Nf3 Nc6 4. Bb5 a6 5. Bxc6 bxc6 6. O-O Bc5 7. Nxe5 O-O
8. Nf3 Re8 9. e5 Nd5 10. Nxd5 cxd5 11. d4 Be7 12. Be3 d6 13. Qd2 dxe5 14.
Nxe5 Bb7 15. b4 Bd6 16. Nf3 c6 17. Bf4 Be7 18. Rfe1 Bc8 19. Ne5 Qb6 20. c3
f6 21. Nf3 Bg4 22. Qd3 Qb5 23. Qxb5 axb5 24. Nd2 Bf5 25. f3 Ra3 26. Nb3 Kf7
27. Bc1 Ra4 28. g4 Bd3 29. a3 Bd8 30. Rxe8 Kxe8 31. Nc5 Ra7 32. Nxd3 1-0

Douglas Stewart(1851) - Charles Herbers(1970)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
Giuoco Piano

1. e4 Nc6 2. Nf3 e5 3. Bc4 Bc5 4. c3 d6 5. b4 Bb6 6. a4 a5 7. b5 Nce7 8. Qb3
Nh6 9. d4 O-O 10. Bxh6 gxh6 11. dxe5 Ng6 12. exd6 Nf4 13. dxc7 Bxc7 14. O-O
Qf6 15. Nbd2 Bg4 16. Rae1 Qg6 17. Nh4 Qh5 18. g3 Rad8 19. Qc2 Nh3+ 20. Kg2
Ng5 21. f4 Bh3+ 22. Kh1 Bxf1 23. Bxf1 Bxf4 24. Be2 Rxd2 25. Bxh5 Rxc2 26.
gxf4 Ne6 27. Rg1+ Kh8 28. f5 Ng5 29. e5 Rxc3 30. Rd1 Rc4 31. Nf3 Rf4 32.
Nxg5 hxg5 33. e6 fxe6 34. fxe6 Rf1+ 35. Rxf1 Rxf1+ 36. Kg2 Re1 37. Bg4 Kg7
38. Bf3 b6 39. Bd5 Kf6 40. Kf2 Ra1 41. Bb3 Ra3 0-1

Philip Maclin(1400) - Mark Cobb(1877)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
E90: King's Indian: Classical

1. Nf3 d6 2. d4 Nf6 3. c4 g6 4. Nc3 Bg7 5. h3 O-O 6. e4 c5 7. d5 b5 8. cxb5
a6 9. Be3 axb5 10. Bxb5 Ba6 11. a4 Qa5 12. O-O Ne8 13. Bxa6 Nxa6 14. Rb1 Nb4
15. Nd2 Nc7 16. Nc4 Qa6 17. Na3 Rfb8 18. Nc2 Nd3 19. Nb5 Nxb5 20. Qxd3 Nd4
21. Qxa6 Rxa6 22. Nxd4 cxd4 23. Bd2 Rxa4 24. b4 Ra2 25. Rfd1 Rc8 26. b5 Rb8
27. b6 Ra6 28. b7 Bf8 29. Rdc1 Ra7 30. Rc8 Raxb7 31. Rxb8 1-0

David Kernell(1820) - Hal Phillips(1426)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
D38: QGD: Ragozin variation

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Bb4 5. Bg5 Nbd7 6. cxd5 exd5 7. Qb3
Bxc3+ 8. Qxc3 h6 9. Bh4 O-O 10. e3 Re8 11. Bd3 b6 12. Qc6 Rb8 13. Rc1 g5 14.
Bg3 Rb7 15. Bxc7 Nb8 16. Bxd8 Nxc6 17. Bxf6 Nb4 18. Bb1 Be6 19. Ne5 a5 20.
a4 Na6 21. h4 Rc8 22. Rxc8+ Bxc8 23. hxg5 hxg5 24. Rh8# 1-0

David Kernell(1820) - Greg Turner(1797)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
D35: QGD: 4.Bg5 Nbd7

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Nbd7 5. cxd5 exd5 6. e3 c6 7. Bd3 h6 8.
Bh4 Be7 9. Nf3 O-O 10. O-O Re8 11. Bc2 Nf8 12. Ne5 N6d7 13. Bxe7 Qxe7 14.
Nxd7 Bxd7 15. Qd3 g6 16. Qd2 Kg7 17. Rfe1 Qg5 18. Rab1 Bh3 19. f4 Qh4 20.
gxh3 Qxh3 21. Qf2 Re7 22. f5 Nh7 23. Qg3 Qh5 24. Rf1 Rae8 25. Rbe1 Nf6 26.
Bd1 Qg5 27. Qxg5 hxg5 28. fxg6 Kxg6 29. Kf2 g4 30. Rg1 Rh8 31. Rg2 Kg5 32.
Reg1 Rh4 33. h3 Rxh3 34. Bxg4 Rhxe3 35. Be6+ Kf4 36. Rg4+ 1-0

David Kernell(1820) - Charles Herbers(1970)  Jack Smith Memorial  March 26, 2005 
D91: QGD Slav/Grünfeld: Schlechter variation

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 g6 5. Bg5 Bg7 6. e3 O-O 7. Bd3 Nbd7 8.
O-O dxc4 9. Bxc4 Nb6 10. Bd3 Bg4 11. h3 Be6 12. Bxf6 Bxf6 13. Ne4 Bg7 14.
Nc5 Qc8 15. a4 Rd8 16. Ng5 Bf5 17. Qb3 Rd5 18. e4 Bxd4 19. exd5 Bxc5 20.
dxc6 Be6 21. Nxe6 Qxe6 22. Qxe6 fxe6 23. a5 Nd5 24. cxb7 1-0

Marlon Mitchell(1195) - Gary Pylant(1804) King Open 4  March 04, 2005 
B70: Sicilian: dragon variation

1. Nf3 c5 2. d4 cxd4 3. Nxd4 Nf6 4. Nc3 g6 5. e4 d6 6. Bd3 Bg7 7. f4 Nc6 8.
Nf3 O-O 9. Be3 Ng4 10. Qe2 Nxe3 11. Qxe3 Qa5 12. O-O Bg4 13. Kh1 Bxc3 14.
bxc3 Qxc3 15. Nh4 Nd4 16. h3 Be2 17. Rfc1 Rac8 18. f5 Rc5 19. Qh6 Re5 20.
fxg6 fxg6 21. Nxg6 Rf6 22. Nxe7+ Kf7 23. Qxh7+ Ke6 24. Nd5 Rxd5 1-0

John Bunch(1895) - John Craycraft(Unr) King Open 4  March 04, 2005 
C28: Giuoco Pianissimo: Canal variation

1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Bc4 Nc6 4. d3 Bc5 5. Bg5 d6 6. Nf3 h6 7. Bh4 Bb4 8.
O-O Bg4 9. Nd5 g5 10. Bg3 Nxd5 11. Bxd5 Qd7 12. c3 f5 13. exf5 Bc5 14. Be6
Qe7 15. h3 Bh5 16. b4 Bb6 17. a4 a5 18. b5 Nd8 19. Bd5 c6 20. bxc6 bxc6 21.
Ba2 Rf8 22. Bh2 g4 23. Nd2 Qg5 24. Ne4 gxh3 25. Nxg5 Bxd1 26. Rfxd1 hxg5 27.
g4 Nf7 28. Kf1 d5 29. Rab1 Bc7 30. Re1 O-O-O 31. Re3 Nh6 32. f3 Rh8 33. Bxe5
Bxe5 34. Rxe5 Nxg4 35. fxg4 Rh4 36. Kg1 Rxg4+ 37. Kh1 Rg2 38. Bb3 g4 39. Rg1
Rxg1+ 40. Kxg1 g3 41. Re1 Rf8 42. Bd1 Rxf5 43. Bg4 h2+ 44. Kg2 Kc7 45. Bxf5 1-0

John Bell(1546) - Mark Jackson(Unr) Ivory Pawn  February 18, 2005 
A20: English opening

1. c4 e5 2. e3 Nc6 3. b3 Nf6 4. Bb2 d6 5. Be2 b6 6. d4 exd4 7. exd4 d5 8. a3
dxc4 9. bxc4 Be7 10. Nf3 O-O 11. d5 Nb8 12. O-O c6 13. Nc3 Bg4 14. Qd3 Nbd7
15. d6 Nc5 16. dxe7 Nxd3 17. exd8=Q Raxd8 18. Bxd3 Rxd3 19. Ne5 Rd2 20. Nxg4
Nxg4 21. Rab1 Ne5 22. c5 Nc4 23. Nd1 bxc5 24. Bc1 Rd5 25. Ne3 Nxe3 26. Bxe3
a5 27. Rfc1 Rfd8 28. Bxc5 Re8 29. Be3 Rd3 30. Rxc6 Rxa3 31. Rbc1 g6 32. Bh6
f5 33. g3 Rd3 34. Ra1 Rd5 35. Ra6 Red8 36. R6xa5 Rxa5 37. Rxa5 Kf7 38. Ra7+
Ke6 39. Rxh7 Rd7 40. Rh8 Kd5 41. Bg5 Ke4 42. Re8+ Kd5 43. Rd8 Rxd8 44. Bxd8
Ke6 45. Kg2 Kd7 46. Bg5 Ke6 47. Kf3 f4 48. Kxf4 Kf7 49. Bh6 g5+ 50. Kxg5 Ke6
51. Kg6 Ke5 52. f4+ Ke4 53. f5 Kf3 54. f6 Kg2 55. f7 Kxh2 56. f8=Q Kxg3 57.
Kg5 Kg2 58. Kg4 Kh2 59. Qf3 Kg1 60. Be3+ 1-0

Gary Pylant(1804) - John Bell(1546) Ivory Pawn  February 25, 2005 
B98: Sicilian: Najdorf, 7...Be7

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bg5 e6 7. f4 Be7 8.
Qf3 Nbd7 9. O-O-O O-O 10. Bd3 Nc5 11. e5 Nxd3+ 12. Rxd3 Nd7 13. Bxe7 Qxe7
14. exd6 Qxd6 15. Nf5 Qc7 16. Nxg7 Nf6 17. Qg3 Kh8 18. Qg5 Rg8 19. Qxf6 1-0

Tony Maneclang(1586) - Marlon Mitchell(1195) Ivory Pawn  February 25, 2005 
B52: QGD

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 e6 5. e3 Nbd7 6. Nf3 dxc4 7. Bxc4 b5 8.
Bd3 a6 9. O-O c5 10. Be4 Rb8 11. dxc5 b4 12. Na4 Qc7 13. Bc2 Bb7 14. Rc1 Rc8
15. Bb3 Bxf3 16. Qxf3 Qe5 17. Bf4 Qe4 18. c6 Nb8 19. c7 Nbd7 20. Rfd1 Qxf3
21. gxf3 Nh5 22. Rxd7 Kxd7 23. Nb6+ 1-0

Jonathan Van Doren(1259) - Philip Maclin(1400) Ivory Pawn  February 25, 2005 
B02: Alekhine's defense

1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. c4 Nb6 4. d4 d6 5. Nf3 Bg4 6. Be2 dxe5 7. dxe5 Qxd1+
8. Kxd1 e6 9. Nc3 c6 10. h3 Bxf3 11. gxf3 N8d7 12. Bf4 Bc5 13. Ne4 Bd4 14.
Kc2 O-O-O 15. Nd6+ Kc7 16. Nxf7 Rdf8 17. Nxh8 Rxf4 18. Rhg1 Bxe5 19. b3 Rf8
20. f4 Bf6 21. Bd3 Rxh8 22. Rad1 h6 23. Rge1 e5 24. Bf5 exf4 25. c5 Nxc5 26.
f3 Nd5 0-1

Marc Meacham(Unr) - Allan Bogle(1665) Ivory Pawn  February 25, 2005 
B21: Sicilian defense

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. c3 dxc3 5. Nxc3 a6 6. g3 b5 7. Bg2 Bb7 8.
a3 Qc7 9. Bf4 Qd8 10. O-O Nf6 11. Re1 Be7 12. h3 O-O 13. g4 d6 14. Qb3 Nbd7
15. Rad1 Nc5 16. Qc2 Qc8 17. Qb1 e5 18. Bg3 Qd7 19. Nxe5 Qc7 20. Nf3 Rfe8
21. Nd5 Nxd5 22. exd5 Bf6 23. g5 Be7 24. b4 Na4 25. Rc1 Qd8 26. Red1 Bxg5
27. Nxg5 Qxg5 28. Rc7 Bc8 29. Qc1 Qg6 30. Qf4 Nb2 31. Rd4 Nc4 32. Be4 Qf6
33. Qxf6 gxf6 34. Kh2 Kg7 35. Rcxc4 bxc4 36. Rxc4 f5 37. Bg2 Re2 38. Bxd6
Rxf2 39. Bg3 Re2 40. Kg1 Bd7 41. Rd4 Rc8 42. d6 Rcc2 43. Bf1 Red2 44. Rxd2
Rxd2 45. Bxa6 Kg6 46. b5 Rb2 47. Bf2 Kg5 48. b6 Kf4 49. b7 Rb1+ 50. Kg2 Bc6+
51. Kh2 Rh1# 0-1

John Bunch(1895) - Keith Rice(1275) Ivory Pawn  February 18, 2005 
B21: Sicilian: Smith-Morra gambit

1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 Nc6 4. Nf3 g6 5. cxd4 Bg7 6. Nc3 Qb6 7. e5 e6 8.
Be2 Nge7 9. Rb1 O-O 10. Be3 Nf5 11. Qd2 d5 12. g4 Nxe3 13. fxe3 a6 14. g5
Ne7 15. h4 h5 16. gxh6 Bxh6 17. h5 Nf5 18. Bd3 Kg7 19. Bxf5 exf5 20. hxg6
fxg6 21. Qf2 Rh8 22. Qh4 Qd8 23. Qxd8 Rxd8 24. Ke2 Be6 25. Na4 Rac8 26. Nc5
Rc6 27. Rhc1 Bc8 28. Rc3 b6 29. Nd3 Rxc3 30. bxc3 b5 31. Rb4 Kf7 32. a4 Bf8
33. Nc5 Bxc5 34. dxc5 Bd7 35. Nd4 a5 36. Rb1 bxa4 37. Rb7 Kg8 38. c6 Bc8 39.
Ra7 Kf8 40. Rxa5 Re8 41. Rxd5 Ba6+ 42. Kf3 Ra8 43. Ne6+ Ke7 44. Nc7 Rc8 45.
Rd7+ Kf8 46. Nxa6 Rxc6 47. Nb4 Rxc3 48. Ra7 a3 49. e6 Rb3 50. Ra4 Ke7 1-0

Kenneth Turner(1726) - John Bunch(1895) Reserves  February 12, 2005 
B51: Sicilian: Canal-Sokolsky (Nimzovich-Rossolimo, Moscow) attack

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd7 4. c3 Nf6 5. e5 dxe5 6. Nxe5 a6 7. Nxd7 Nxd7
8. Ba4 b5 9. Bc2 Bb7 10. O-O Nf6 11. Re1 Qd5 12. f3 Rd8 13. d3 e6 14. Nd2
Be7 15. Ne4 h6 16. Be3 Qc6 17. Qe2 Nd5 18. a4 Nxe3 19. Qxe3 O-O 20. axb5
axb5 21. Ra7 Ra8 22. Rea1 Rfc8 23. Rxa8 Bxa8 24. Ra7 Bb7 25. Ng3 Bd6 26. Qe4
Qxe4 27. Nxe4 Bxe4 28. dxe4 b4 29. c4 Be5 30. b3 Rd8 31. g3 Rd2 32. Ra2 Bd4+
33. Kh1 g5 34. e5 Kg7 35. f4 gxf4 36. gxf4 Be3 37. f5 exf5 38. Ra7 Rxc2 39.
e6 Bg5 40. Rxf7+ Kg6 41. h4 Bxh4 42. Rc7 Re2 43. Rxc5 Rxe6 44. Rb5 Be7 45.
Kg2 Re3 46. Rb7 Re5 47. Kf3 Kg5 48. Rb8 Bc5 49. Rg8+ Kf6 50. Rh8 Kg7 51. Rc8
Be3 52. Rc7+ Kg6 53. Rc6+ Kg5 54. Rc8 Bd2 55. Rd8 Re3+ 56. Kf2 Rxb3 57. Rxd2
Rc3 58. Rd5 Rxc4 59. Rb5 h5 60. Rb8 Kf4 61. Rh8 Rc2+ 62. Ke1 b3 63. Kd1 Rh2
64. Kc1 h4 65. Rb8 b2+ 66. Kb1 h3 67. Rb3 Kg4 68. Rb4+ f4 69. Rb8 Re2 70.
Rg8+ Kf3 71. Rh8 h2 72. Ka2 b1=Q+ 73. Kxb1 Re1+ 74. Kc2 h1=Q 75. Rc8 Rc1+
76. Kb3 Rxc8 77. Kb2 Qc1+ 78. Ka2 Qc2+ 79. Ka3 Qb1 80. Ka4 Ra8# 0-1

Michael Presnell(1264) - John Bunch(1895) Reserves  February 12, 2005 
E61: King's Indian, 3.Nf3

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. Nc3 O-O 5. Bg5 h6 6. Bxf6 Bxf6 7. Qd2 Bg7
8. O-O-O d6 9. h3 Nd7 10. g4 c5 11. h4 cxd4 12. Ne4 Ne5 13. g5 h5 14. Nxe5
dxe5 15. Bh3 Qc7 16. b3 a5 17. Bxc8 Rfxc8 18. c5 b6 19. Kb1 bxc5 20. Rc1 Qa7
21. a4 Qb6 22. Ka1 f5 23. Nf6+ exf6 24. gxf6 Qxf6 25. Rhg1 e4 26. Qg5 Qxg5
27. hxg5 d3+ 28. Ka2 d2 29. Rc2 Rd8 30. Rd1 Rac8 31. Rcxd2 Rxd2+ 32. Rxd2
Rc7 33. Rd6 Kf7 34. Ra6 h4 35. Rxa5 h3 0-1

John Bunch(1895) - Sam O'Bar(1602) Reserves  February 13, 2005 
B45: Sicilian defense

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Nxc6 bxc6 7. Bd3 Bb4
8. Bd2 O-O 9. a3 Be7 10. e5 Nd5 11. Qh5 g6 12. Qe2 Nxc3 13. Bxc3 d5 14. exd6
Qxd6 15. O-O-O Qf4+ 16. Bd2 Qf6 17. Bc3 Qg5+ 18. Bd2 Qf6 19. c3 c5 20. h4
Qg7 21. h5 f5 22. hxg6 Qxg6 23. Rh3 Bd6 24. f3 Bd7 25. g4 Rab8 26. Rh6 Qf7
27. gxf5 c4 28. Rg1+ Kh8 29. Bc2 Rxb2 30. Kxb2 Ba4 31. Bxa4 Qb7+ 32. Ka2
Rxf5 1-0

Mohammad Hajibeigy(1460) - Kenneth Turner(1726) Reserves  February 13, 2005 
B51: Sicilian defense

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 d6 4. Bb5 Bd7 5. O-O a6 6. Bxc6 Bxc6 7. d3 e6 8.
Re1 Be7 9. b3 Nf6 10. e5 dxe5 11. Nxe5 Qc7 12. Nxc6 Qxc6 13. Bb2 O-O 14. Ne4
Nxe4 15. Rxe4 Rad8 16. Qg4 g6 17. Qh3 f5 18. Qh6 Rf7 19. Re3 Bf8 20. Qh4 Re8
21. Rg3 e5 22. Re1 Bg7 23. Rh3 h5 24. Qg5 Qf6 25. Qe3 Qd6 26. d4 cxd4 27.
Bxd4 Rd8 28. Bc3 e4 29. Qe2 Rc8 30. Bxg7 Kxg7 31. c4 Rd7 32. Rg3 Qd2 33. Re3
Qxe2 34. R3xe2 Rcd8 35. Kf1 Kf6 36. h4 Rd2 37. g3 R8d3 38. Rxd2 Rxd2 39. Re2
Rd1+ 40. Kg2 Rd3 41. Re3 Rd2 42. a3 Ke5 43. b4 Kd4 44. c5 Rd3 45. Re1 Rxa3
46. Rd1+ Rd3 47. Rc1 Kd5 48. Kf1 Rd4 49. c6 bxc6 50. Rc5+ Kd6 51. Ra5 Rxb4
52. Rxa6 Kd5 53. Ra7 c5 54. Rg7 Rb6 55. Ke2 Kc4 56. Kd2 Kb3 57. Kc1 c4 58.
Rd7 c3 59. Rc7 Ra6 60. Rb7+ Kc4 61. Rc7+ Kd3 62. Rd7+ Ke2 63. Rc7 Kxf2 64.
Rxc3 Ra1+ 65. Kd2 e3+ 66. Kd3 Ra2 67. Rc4 e2 0-1

Mohammad Hajibeigy(1460) - Edgar Davison(1630)  Reserves  February 13, 2005 
C02: French: advance, Wade variation

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Qb6 5. Nf3 Bd7 6. Be2 cxd4 7. cxd4 Bb5 8.
Nc3 Bxe2 9. Qxe2 Nc6 10. Be3 Bb4 11. O-O Nge7 12. a3 Bxc3 13. bxc3 Na5 14.
Rab1 Qc6 15. Qb5 Qxb5 16. Rxb5 b6 17. Bg5 h6 18. Bxe7 Kxe7 19. Nd2 Rhc8 20.
Rc1 Nc4 21. Nxc4 Rxc4 22. Rb4 Rac8 23. Rxc4 Rxc4 24. f4 Kd7 25. Kf2 Kc6 26.
Ke3 Kb5 27. Kd3 Ka4 28. Kc2 b5 29. Rb1 a5 30. g4 g6 31. h4 b4 32. axb4 axb4
33. Rb3 bxc3 34. Rb7 Rxd4 35. Rxf7 Kb4 36. Rb7+ Kc4 37. Rc7+ Kb4 1/2-1/2


John Bunch(1895) - Mohammad Hajibeigy(1460) Reserves  February 13, 2005 
C25: Vienna game

1. e4 e5 2. Nc3 Bb4 3. Nd5 Nc6 4. Bb5 Bc5 5. Nf3 Nd4 6. Nxd4 Bxd4 7. Bc4 c6
8. Nc3 b5 9. Bb3 Nf6 10. d3 d6 11. h3 O-O 12. Ne2 Bb6 13. O-O h6 14. Kh1 Be6
15. f4 Nh5 16. fxe5 d5 17. exd5 cxd5 18. d4 Qh4 19. Qd3 Rac8 20. Bd2 a6 21.
c3 f6 22. Bc2 f5 23. g4 Nf6 24. exf6 Rxf6 25. Qg3 Qxg3 26. Nxg3 fxg4 27.
Rxf6 gxf6 28. Bf5 Bxf5 29. Nxf5 h5 30. Ne7+ 1-0

Carlos Harbert(1698) - Caleb Taylor(1692) City Championship  February 13, 2005 
A48: King's Indian: Torre attack

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg7 4. c3 O-O 5. Nbd2 d6 6. Qc2 c5 7. g3 h6 8.
Bxf6 Bxf6 9. dxc5 dxc5 10. Ne4 Qc7 11. Nxf6+ exf6 12. Bg2 Nc6 13. Nh4 Be6
14. O-O Ne5 15. h3 Rad8 16. b3 f5 17. Rad1 b6 18. f4 Nd7 19. e4 fxe4 20.
Qxe4 Nf6 21. Qc2 Rxd1 22. Rxd1 Kg7 23. Kh2 Nh5 24. Qf2 g5 25. fxg5 hxg5 26.
Nf3 g4 27. Ng5 gxh3 28. Bxh3 Bxh3 29. Nxh3 Re8 30. Rd5 Rh8 31. Qf3 f6 32.
Rxh5 Rxh5 33. Qxh5 Qd7 34. Qe2 Qf5 35. Qe7+ Kg8 36. Qe2 Kg7 37. c4 Kf8 38.
Nf4 Kf7 39. Qh5+ 1-0

Edgar Davison(1630) - Philip Maclin(1400)  Reserves  February 12, 2005 
A45: Queen's pawn: stonewall attack

1. d4 Nf6 2. e3 d5 3. Bd3 c5 4. c3 Bg4 5. f3 Bh5 6. Ne2 c4 7. Bc2 Qd7 8. O-O
e6 9. Ng3 Bg6 10. e4 b5 11. e5 Bxc2 12. Qxc2 Ng8 13. f4 g6 14. Nd2 Ne7 15.
Nf3 h6 16. b3 Nf5 17. Nxf5 gxf5 18. bxc4 bxc4 19. Be3 Be7 20. Bf2 Rg8 21.
Bh4 Bxh4 22. Nxh4 Rg4 23. h3 Rxh4 24. Qf2 Qe7 25. g3 Rxh3 26. Kg2 Rxg3+ 27.
Qxg3 Nd7 28. Qg8+ Qf8 29. Qxf8+ Nxf8 30. Rab1 O-O-O 31. Rh1 Ng6 32. Kf3 Rh8
33. Rh5 Kc7 34. a4 Rh7 35. Rbh1 Kb6 36. Rxh6 Rxh6 37. Rxh6 Ka5 38. Rh7 Kxa4
39. Rxf7 Kb3 40. Rf6 Nxf4 41. Kxf4 Kxc3 42. Rxe6 Kxd4 43. Rc6 c3 44. e6 Kd3
45. e7 c2 46. e8=Q Kd2 47. Kf3 1-0

Allan Bogle(1665) - Jared Taylor(1610)  City Championship  February 12, 2005 
A00: Van't Kruijs opening

1. e3 Nf6 2. f4 g6 3. b3 Bg7 4. Bb2 d6 5. Nf3 Nc6 6. Bb5 Bd7 7. O-O a6 8.
Bxc6 Bxc6 9. d3 O-O 10. Qe2 Nh5 11. Bxg7 Nxg7 12. Nbd2 Bd7 13. Qf2 f6 14.
Rae1 e5 15. fxe5 fxe5 16. e4 Ne6 17. Kh1 Nd4 18. c3 Nxf3 19. Nxf3 Bg4 20.
Qg3 Bxf3 21. Rxf3 Rxf3 22. Qxf3 Qf8 23. Rf1 Qxf3 24. Rxf3 Rf8 25. Rxf8+ Kxf8
26. d4 exd4 27. cxd4 Ke7 28. g4 d5 29. e5 c5 30. dxc5 Ke6 31. Kg2 Kxe5 32.
Kf3 Kd4 33. g5 Kc3 34. Ke2 Kb4 35. Kd3 Kxc5 36. a3 d4 37. Ke4 a5 38. Kd3 b6
39. h3 Kd5 40. b4 axb4 41. axb4 b5 42. h4 Ke5 43. Ke2 Ke4 44. Kd2 d3 45. Ke1
Ke3 0-1

Mike Madden(1970) - Carlos Harbert(1698) City Championship  February 12, 2005 
B18: Caro-Kann: classical variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Nc5 Qb6 6. Nb3 Nf6 7. Bd3 Bxd3
8. Qxd3 e6 9. Nf3 Nbd7 10. O-O Be7 11. c4 O-O 12. Bd2 c5 13. dxc5 Nxc5 14.
Nxc5 Bxc5 15. b4 Be7 16. Rab1 Rac8 17. h3 Qa6 18. b5 Qxa2 19. Ra1 Qxc4 20.
Qxc4 Rxc4 21. Rxa7 Rb8 22. Rfa1 Bc5 23. Ra8 Rf8 24. Rxf8+ Kxf8 25. Ra8+ Ke7
26. Ba5 Rc1+ 27. Kh2 Bxf2 28. Rb8 Ne4 29. Rxb7+ Kf6 30. Bd8+ Kg6 31. Nh4+
Kh6 32. g4 f6 33. Nf3 Bg3+ 34. Kg2 Rc2+ 35. Kg1 Rf2 36. Nd4 Bh2+ 0-1

Gary Pylant(1804) - Carlos Harbert(1698) City Championship  February 12, 2005 
B12: Caro-Kann: advance variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. h4 h6 5. g4 Bg6 6. h5 Bh7 7. e6 fxe6 8. Bd3
Bxd3 9. Qxd3 Qd6 10. Qg6+ Kd8 11. Nf3 Nd7 12. O-O e5 13. dxe5 Nxe5 14. Nxe5
Qxe5 15. Nc3 Qf6 16. Qd3 Qh4 17. Qg6 Nf6 18. f3 Qg3+ 19. Kh1 e6 20. Ne2 Qh3+
21. Kg1 Bc5+ 0-1

Jonathan Croft(1396) - Jared Taylor(1610)  Candidates 2005, January 22, 2005 
D80: Grünfeld: Stockholm variation

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Bg5 Ne4 5. Bf4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. e3 c5 8.
Qb3 e6 9. Qb5+ Nd7 10. Nf3 O-O 11. cxd5 exd5 12. Rd1 a6 13. Qa4 Nb6 14. Qa3
cxd4 15. Nxd4 Bg4 16. Rd2 Re8 17. h3 Be6 18. Be2 Rc8 19. O-O Nc4 20. Bxc4
Rxc4 21. Rb1 Qc8 22. Bg5 Rxc3 23. Qb2 Be5 24. Rc2 Bxd4 25. exd4 Rxc2 0-1

Christopher Harbert(1698) - Tom Taylor(1107)  Candidates 2005, January 22, 2005 
A48: King's Indian: Torre attack

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg7 4. e3 h6 5. Bh4 g5 6. Bg3 d6 7. Nbd2 Nh5 8.
c4 Nxg3 9. hxg3 Bg4 10. Be2 Nc6 11. Qb3 Rb8 12. Rc1 Bf5 13. c5 O-O 14. O-O
e5 15. dxe5 Nxe5 16. cxd6 Qxd6 17. Rfd1 Qe7 18. Nxe5 Bxe5 19. Nc4 Be6 20.
Qc2 Bg7 21. b3 Rfd8 22. Bf3 Rd7 23. Na5 c6 24. Bxc6 Rc7 25. Qe2 bxc6 26.
Nxc6 Rxc6 27. Rxc6 Bd7 28. Rc7 Rd8 29. Qd2 1-0

Carlos Harbert(1698) - Luke Hellwig(1617)  Candidates 2005, January 22, 2005 
D03: Torre attack (Tartakower variation)

1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bg5 e6 4. e3 Be7 5. Bd3 b6 6. Nbd2 Bb7 7. O-O Nbd7 8.
c3 O-O 9. Ne5 Rc8 10. f4 h6 11. Bh4 c5 12. Rf3 Ne4 13. Bxe7 Qxe7 14. Rh3
Ndf6 15. g4 Rfd8 16. Ndf3 Nh7 17. g5 Nhxg5 18. fxg5 Nxg5 19. Nxg5 Qxg5+ 20.
Rg3 Qe7 21. Qh5 f5 22. Qxh6 Rf8 23. Ng6 Qf6 24. Qh8+ Kf7 25. Nxf8 Rxf8 26.
Qh5+ Kg8 27. Rf1 Bc6 28. Rf4 Be8 29. Qg5 Qxg5 30. Rxg5 Kf7 31. Bxf5 Kf6 32.
Bxe6+ Kxg5 33. Rxf8 Bg6 34. Bxd5 cxd4 35. exd4 Bd3 36. Kg2 a5 37. Kg3 b5 38.
a4 Kg6 39. Kf4 b4 40. Be4+ Bxe4 41. Kxe4 bxc3 42. bxc3 1-0

Michael Madden(1970) - Philip Maclin(1400)  Candidates 2005, January 22, 2005 
B18: Caro-Kann: classical variation

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. Nf3 Nd7 7. Bd3 Bxd3
8. Qxd3 Ngf6 9. Bd2 e6 10. c4 Qb6 11. Bc3 Bb4 12. O-O Bxc3 13. Qxc3 O-O 14.
Rfe1 Rfe8 15. Rad1 Qc7 16. h3 h6 17. b3 b6 18. Nh2 Rac8 19. Qf3 a5 20. Ng4
Nxg4 21. hxg4 Nf6 22. Ne4 Nxe4 23. Qxe4 Qd7 24. Re3 c5 25. Red3 Qc6 26. Qf4
Red8 27. g5 Rxd4 28. Rxd4 cxd4 29. gxh6 e5 30. Qxe5 Qxh6 31. Rxd4 Qc1+ 32.
Kh2 Qh6+ 33. Kg3 Rc5 34. Qe8+ Kh7 35. Rh4 Rg5+ 36. Kh3 Rh5 37. Qe4+ g6 38.
Rxh5 Qxh5+ 39. Qh4 Kh6 40. g4 Qxh4+ 41. Kxh4 g5+ 42. Kg3 Kg6 43. Kf3 Kf6 44.
Ke4 Ke6 45. f4 f6 46. a3 Kd6 47. fxg5 fxg5 48. Kf5 Kc5 49. Kxg5 b5 50. cxb5
Kxb5 51. b4 1-0

Philip Maclin(1400) - Abou Anne(1674) Candidates 2005, January 22, 2005 
E90: King's Indian: Classical

1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. d4 d6 5. h3 O-O 6. e4 c6 7. Bd3 e5 8. d5
cxd5 9. cxd5 Nbd7 10. b4 Nxe4 11. Nxe4 f5 12. Bg5 Qb6 13. Qb3 fxe4 14. Bxe4
Nf6 15. Bxf6 Rxf6 16. O-O Rf4 17. Nd2 Bf5 18. Rfe1 Bxe4 19. Rxe4 Rxe4 20.
Nxe4 Rf8 21. a3 Rf4 22. Qc2 Qd8 23. Rc1 h6 24. Qc8 Qxc8 25. Rxc8+ Kh7 26.
Nxd6 Rd4 27. Nf7 Rxd5 28. Rc7 Kg8 29. Rxb7 a6 30. a4 Kf8 31. g4 g5 32. Kg2
e4 33. Kg3 Rd3+ 34. Kg2 Rd2 35. Kf1 Bd4 36. Nxh6 Rxf2+ 37. Ke1 e3 38. Rb8+
Ke7 39. Nf5+ Kf6 40. Nxd4 Ke5 41. Nf5 Ra2 42. a5 Kf4 43. Re8 Ra1+ 44. Ke2
Ra2+ 45. Kd3 Ra3+ 46. Kc4 Ra1 47. Rxe3 Ra2 48. Kc5 Rc2+ 49. Kd4 Rc4+ 50. Kd5
Rd4+ 51. Ke6 Rxb4 52. Rd3 Re4+ 53. Kf6 Re1 54. Rd4+ Kf3 55. Kxg5 Re8 56. Rd6
Rg8+ 57. Rg6 Re8 58. Rxa6 1-0

Greg Turner(1726) - Allan Bogle(1665) Candidates 2005, January 22, 2005 
B40: Sicilian defense

1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Be7 6. Bd3 b6 7. Nc3 Bb7 8.
Bf4 Nf6 9. Nb5 d6 10. e5 dxe5 11. Bxe5 Na6 12. Qe2 O-O 13. O-O-O Qc8 14. Nd6
Bxd6 15. Bxd6 Re8 16. Bb5 Rd8 17. Be7 Rxd1+ 18. Rxd1 Nd5 19. Bd6 Nac7 20.
Bd3 Qd8 21. Be5 Qg5+ 22. Kb1 Nf4 23. Bxf4 Qxf4 24. g3 Qf6 25. f4 Rd8 26. Nd2
g6 27. h4 Qd4 28. h5 Nd5 29. hxg6 hxg6 30. Nb3 Qe3 31. c4 Nc3+ 32. bxc3 Qxg3
33. Nd4 Qxf4 34. Nxe6 fxe6 35. Qxe6+ Kh8 36. Qxg6 Rxd3 37. Qh5+ Kg7 38. Rg1+
Rg3 39. Rd1 Be4+ 40. Ka1 Bf5 41. Qe2 Qe3 42. Qxe3 Rxe3 43. Kb2 Re2+ 44. Ka3
Kf7 45. Rd8 Re7 46. Kb4 Rc7 47. a4 Be6 48. Rh8 Rxc4+ 49. Kb5 Kg7 50. Ra8 Rc7
51. a5 Rc5+ 52. Kb4 Rxa5 53. Rb8 Kf6 54. Rh8 Ra1 55. Rh6+ Ke7 56. Rh7+ Kd6
57. Rh6 Rb1+ 58. Ka4 Rc1 0-1

Caleb Taylor(1692) - Korey Kormick(1411) Candidates 2005, January 22, 2005 
A23: English opening

1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 4. Nc3 Na6 5. Nf3 d6 6. O-O Be6 7. d3 Qd7 8.
Ng5 Be7 9. Nxe6 Qxe6 10. a3 Nc7 11. b4 d5 12. cxd5 Ncxd5 13. Nxd5 Nxd5 14.
Qb3 O-O 15. Rb1 Nc7 16. Qxe6 Nxe6 17. e3 Nc7 18. Rb3 Rfd8 19. Bb2 Bd6 20. d4
Re8 21. dxe5 Bxe5 22. Bxe5 Rxe5 23. Rd1 Re7 24. a4 Ne6 25. Rbd3 Kf8 26. Rd7
Ke8 27. Rxb7 Nd8 28. Rxe7+ Kxe7 29. Kf1 Rc8 30. Ke2 Rc7 31. Rc1 a6 32. b5
axb5 33. axb5 f6 34. bxc6 Kd6 35. Kd3 Ne6 36. Kc3 1-0

Jared Taylor(1610) - Kenneth Hall(1442) Candidates 2005, January 22, 2005 
B10: Caro-Kann: two knights variation

1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. Bc4 Nf6 7. O-O h6
8. Ne5 Nd5 9. Nxg6 fxg6 10. Qg4 Qd6 11. Ne4 Qc7 12. Qxg6+ Kd8 13. d4 Nd7 14.
Qf5 N5f6 15. Nc5 Nxc5 16. dxc5 e5 17. Rd1+ Nd5 18. Bxd5 cxd5 19. Rxd5+ Ke8
20. Rxe5+ Be7 21. Bf4 Rd8 22. Rae1 Rf8 23. Rxe7+ Qxe7 24. Rxe7+ Kxe7 25.
Qe5+ Kd7 26. Qd6+ 1-0

Tony Maneclang(1519) - David Kernell(1820)  Candidates 2005, January 22, 2005 
E15: Queen's Indian: Nimzovich variation (exaggerated fianchetto)

1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. d4 b6 4. g3 Ba6 5. Qc2 c5 6. Bg2 Nc6 7. Qa4 Bb7 8.
Ne5 Qc7 9. Nxc6 Bxc6 10. Bxc6 Qxc6 11. Qxc6 dxc6 12. dxc5 Bxc5 13. e3 Ne4
14. a3 O-O-O 15. Nd2 Nxd2 16. Bxd2 Rd3 17. Ke2 Rhd8 18. Rhd1 g5 19. Bc3 Rxd1
20. Rxd1 Rxd1 21. Kxd1 g4 22. Bf6 Kd7 23. Ke2 a5 24. a4 Bd6 25. Bd4 Bc7 26.
f4 e5 27. fxe5 Ke6 28. Kd3 c5 29. Bc3 Bxe5 30. Bxe5 Kxe5 31. e4 Ke6 32. Ke3
Kf6 33. Kf4 Ke6 34. e5 f6 35. exf6 Kxf6 36. Ke4 Ke6 37. b3 h5 1/2-1/2


Sam O'Bar(1602) - Michael Madden(1970)   Candidates 2005, January 22, 2005 
B90: Sicilian: Najdorf

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Bd3 g6 7. O-O Bg7 8.
Nb3 O-O 9. Nd5 b5 10. Nxf6+ Bxf6 11. Qe2 Nd7 12. f4 Bb7 13. c3 Qc7 14. Be3
Nb6 15. Na5 Nd5 16. Nxb7 Nxe3 17. Qxe3 Qxb7 18. e5 Bg7 19. Be4 d5 20. Bf3 e6
21. Qd3 Rac8 22. Rf2 Rc7 23. a4 bxa4 24. Rxa4 Qb5 25. Qd1 Rb8 26. Qa1 Bf8
27. Kh1 Rb6 28. Rc2 Qb3 29. Bd1 Rc4 30. Rd2 Rxa4 31. Qxa4 Qb5 32. Qxb5 axb5
33. b3 Rc6 34. Rd3 b4 35. cxb4 Bxb4 36. g3 Rc3 37. Rxc3 Bxc3 38. Kg2 f6 39.
exf6 Kf7 40. Kf3 Kxf6 41. g4 e5 42. fxe5+ Kxe5 1/2-1/2
Jon Van Doren(1283) - Carlos Sims(1707)   Candidates 2005, January 22, 2005 
B06: Robatsch (modern) defense

1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Bc4 c6 5. Be3 Nf6 6. h3 b5 7. Bb3 b4 8. e5
dxe5 9. dxe5 Qxd1+ 10. Nxd1 Nd5 11. Nf3 Nd7 12. Bxd5 cxd5 13. Bd4 Nb8 14.
Ne3 Be6 15. O-O Nc6 16. Rad1 O-O 17. Bc5 Rfd8 18. Rd2 a5 19. Rfd1 Nxe5 20.
Nxe5 Bxe5 21. Nxd5 Bxd5 22. Rxd5 Rxd5 23. Rxd5 Bxb2 24. Bxe7 f6 25. Rd8+
Rxd8 26. Bxd8 a4 27. Kf1 Kf7 28. Ke2 Ke6 29. Kd3 Kd5 30. f3 Be5 31. Be7 Bc3
32. a3 Be1 33. axb4 Ke6 34. Bc5 a3 35. Bd4 Bxb4 36. Ba1 Bd6 37. c4 Kf5 38.
g4+ Ke6 39. Ke4 Be5 40. Kd3 Bxa1 41. Kc2 0-1


This page was last updated on: April 26, 2020