Divakaran Marella  Wins!
More Quick Chess
October 4, 2002
More Quick Chess -- Getting Ready For the October Chess Fest Cross Table, Page 1

 No.    Name(Team)         Rate Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Score

  1.  Divakaran Marella (2)......... 1681 W14  W3  W8  W2  D5   4.5
  2.  Gary Pylant (1)............... 1700 W17  W7  W5  L1  W8   4.0
  3.  Aaron Smith (12).............. 1142 W19  L1  W13  W12  W11   4.0
  4.  Carlos Sims (3)............... 1587 -H-  W21  W6  W9  -U-   3.5
  5.  Abdoulaye Diallo (4).......... 1449 W20  W13  L2  W15  D1   3.5
  6.  Dr Robert Schoumacher (5)..... 1413 -H-  -H-  L4  W10  W13   3.0
  7.  Anthony Maneclang (7)......... 1305 W22  L2  W20  L8  W12   3.0
  8.  Michael Sansom (13)........... 1117 W18  W12  L1  W7  L2   3.0
  9.  Allan Bogle (6)............... 1364 L13  W11  W18  L4  D15   2.5
 10.  Adam Diallo (14).............. 1111 L12  W20  D11  L6  W18   2.5
 11.  Carter Bulington (18)......... 643 W16  L9  D10  W18  L3   2.5
 12.  David C. Kernall (10)......... 1166 W10  L8  W22  L3  L7   2.0
 13.  Larry Holmes (21)............. nnnn W9  L5  L3  W16  L6   2.0
 14.  Brian Vaux (22)............... nnnn L1  L19  L16  W22  W20   2.0
 15.  Kent Stratton (9)............. 1219 -U-  -U-  W19  L5  D9   1.5
 16.  Douglas Golonka (8)........... 1231 L11  L18  W14  L13  -U-   1.0
 17.  Joshua C Marino (11).......... 1155 L2  W22  -U-  -U-  -U-   1.0
 18.  Abou Anne (16)................ 915 L8  W16  L9  L11  L10   1.0
 19.  Edward M. Whitman (17)........ 837 L3  W14  L15  L20  -U-   1.0
 20.  Greg W Plunk (20)............. 551 L5  L10  L7  W19  L14   1.0
 21.  Courtney Gardner (15)......... 937 -H-  L4  -U-  -U-  -U-   0.5
 22.  William Duke (19)............. 584 L7  L17  L12  L14  -U-   0.0


More Quick Chess -- Getting Ready For the October Chess Fest  Standings, Page 1

Place      Name/Team       Rate Score MMed  Solk  Cum  CumOp
  1 Divakaran Marella (2)      1681  4.5  14.5  16.5  14.5  49.5
  2 Gary Pylant (1)         1700  4.0  14.0  16.5  13.0  50.0
  3 Aaron Smith (12)         1142  4.0  11.0  12.5  11.0  42.0
  4 Abdoulaye Diallo (4)       1449  3.5  13.0  14.0  11.5  40.0
  5 Carlos Sims (3)         1587  3.5  7.5  7.5  11.0  16.0
  6 Michael Sansom (13)       1117  3.0  13.5  14.5  11.0  48.5
  7 Anthony Maneclang (7)      1305  3.0  10.0  10.5  9.0  34.0
  8 Dr Robert Schoumacher (5)    1413  3.0  8.5  8.5  6.5  24.5
  9 Allan Bogle (6)         1364  2.5  7.0  12.0  7.5  34.0
  10 Carter Bulington (18)       643  2.5  6.5  11.5  8.5  32.0
  11 Adam Diallo (14)         1111  2.5  5.5  9.5  6.5  29.0
  12 Larry Holmes (21)        nnnn  2.0  10.5  14.5  7.0  39.5
  13 David C. Kernall (10)      1166  2.0  9.0  13.0  8.0  37.5
  14 Brian Vaux (22)         nnnn  2.0  4.5  9.0  3.0  23.5
  15 Kent Stratton (9)        1219  1.5  4.0  7.5  3.5  23.0
  16 Greg W Plunk (20)         551  1.0  9.0  12.5  2.0  34.0
  17 Abou Anne (16)          915  1.0  9.0  12.0  4.0  36.5
  18 Edward M. Whitman (17)      837  1.0  5.5  9.5  4.0  19.5
  19 Douglas Golonka (8)       1231  1.0  5.0  7.5  3.0  22.5
  20 Joshua C Marino (11)       1155  1.0  0.5  4.5  4.0  13.0
  21 Courtney Gardner (15)       937  0.5  0.0  4.0  2.0  11.0
  22 William Duke (19)         584  0.0  6.5  9.5  0.0  24.0